• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

UITVOERING SARAMACCAKANAAL PROJECT GETEKEND

| united news | Door: Redactie

Foto: Waarnemend directeur Civiel Technische Werken (CTW) van Openbare Werken, Satish Mohan plaatste zijn handtekening op het document, terwijl Sylvanie Kasanpawiro van International Infra NV toe keek om daarna ook haar handtekening te plaatsen op het document.

De ondertekening van het Saramacca kanaal Project heeft deze week plaatsgevonden in de conferentiezaal van het ministerie van Openbare Werken (OW).

Het project, bekend als het ‘Saramacca kanaal System Rehabilitation Project,’ zal een significante impact hebben op de drainage in Groot-Paramaribo. Het contract, getekend in samenwerking met het ministerie van Financiën en Planning, de Wereldbank en het ministerie van Openbare Werken, omvat een leningsovereenkomst van

$35 miljoen USD, geldig tot 31 december 2024. Cheryl Margaret, de projectcoördinator van de Saramacca kanaal Unit, lichtte de belangrijkste doelstellingen van het project toe.

De focus ligt op het verminderen van het overstromingsrisico in Paramaribo en omliggende gebieden, evenals het verbeteren van het Saramacca kanaalsysteem.

Met een lengte van 25 kilometer is het kanaal momenteel ernstig verwaarloosd, en het project omvat zowel het herstel van het bestaande systeem als de rehabilitatie van doorstroomwerken, waaronder sluizen en schutsluizen. “Het is een project dat een grote impact zal hebben op de drainage in Groot-Paramaribo. We kennen allemaal het achterstallige onderhoud langs dit kanaal,”

merkte Margaret op.

De uitvoering van het project, toegewezen aan Infra International, staat gepland voor een periode van zes maanden, met een verwachte oplevering in mei/juni 2024. De rehabilitatie omvat ook doorsteekwerken, waarbij de bestaande sluis en schutsluis onder de loep worden genomen. De aanbestedingsfase is momenteel gaande, met voorstellen van aannemers die op 24 november 2023 moeten worden ingediend.

Minister van Openbare Werken Riad, Nurmohamed, vergelijkt de functionaliteit van het Saramacca kanaal met het wereldberoemde Suezkanaal. Hij wees op de noodzaak van meer dan alleen schoonmaken en pleitte voor internationale steun. “Drainage is het grootste probleem op dit moment voor iedereen in Suriname. Niet alleen in Paramaribo, maar ook in de zuidelijke dorpen ervaren mensen hetzelfde probleem,” verklaarde de minister.

Nurmohamed prees de betrokkenheid van de Wereldbank en benadrukte dat dit een van de eerste World Bank-projecten is voor het ministerie van Openbare Werken. Hij drong erop aan dat het project goed wordt uitgevoerd en bedankte de Wereldbank voor het mogelijk maken van de deelname van lokale aannemers.

UNITEDNEWS

 

 

| united news | Door: Redactie