• vrijdag 20 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Situatie Grassalco steeds verder naar afgrond

| | Door: Redactie

Medewerkers van Grassalco willen graag weten wat de overheid van plan is met het staatsbedrijf. In geval er politiek wordt bedreven, doen wij het verzoek om ons, het deel van de bevolking dat daar werkzaam is, te gedenken. Er zullen zeker 200+ gezinnen in een bepaalde situatie worden geplaatst. Het ministerie van Arbeid is op de hoogte van al het geen zich in de organisatie afspeelt. Desondanks is nog geen enkele arbeidsinspecteur langs geweest.

Medewerkers geven aan, dat zij sinds 2 december 2021, geen ziektekostenverzekering hebben. De leiding van het bedrijf vindt het naar zeggen van de medewerkers, ook niet nodig om daarover te communiceren. Kinderbijslag welke in de maand augustus moest worden uitbetaald, is uitgebleven. Sommige medewerkers hebben nog steeds niet het resterende deel van hun salaris over de maand oktober ontvangen. De december gratificatie is uitgebleven.

Verder zeggen zij, dat er vanaf december geen productie plaatsvindt, hoewel de directeur zijn zwager heeft aangetrokken om de zekerheid van de crushers te garanderen. De directeur beweerde, dat zijn zwager deskundig is, waardoor hij ervoor zou zorgen dat er geen defecte crushers zouden zijn. Volgens de medewerkers heeft de onderdirecteur een vriend aangetrokken en als leidinggevende geplaatst bij Royal Hill. De meneer is niet in staat om leiding te geven, laat staan om de administratie bij te houden.

De meneer die plaats moest maken, dus die uit zijn functie is geplaatst moet dan de administratie doen. Een ieder die opmerkingen hierover maakt wordt rancuneus bejegend. De leiding van het bedrijf is niet capabel. Wat doet de overheid hieraan. Kijken zij met lede ogen toe hoe het bedrijf naar de afgrond gaat. Waarom wordt de leiding niet beoordeeld en vervangen. DNA-lid Kensenhuis heeft na zijn bezoek aan de directeur, dhr. Rozenhout en dhr Bel, nooit meer iets gerept over Grassalco terwijl het met de dag erger wordt. Wij zijn radeloos.

Bezorgde medewerkers Grassalco

| | Door: Redactie