• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Repliek DoHOS op onaanvaardbare uitspraken Ori naar Sewsahai

| ABCSuriname | Door: Redactie

De leden en het bestuur van de DoHOS, o.l.v. van dhr. mr. drs. Guno Castelen, Mpm, wensen de volgende verklaring uit te brengen. Het bestuur en de leden betreuren het ten zeerste, de openbare en persoonlijke verbale aanvallen die de minister van MinOWC, dhr. dr. H. Ori, heeft geuit op onze ondervoorzitter, dhr. drs. A. Sewsahai, MSc., Bc., via de media! Wij keuren het bespreken van onze ondervoorzitter in dergelijke bewoordingen sterk af!

De ondervoorzitter is door het bestuur van de DoHOS aangewezen als woordvoerder en leidinggevende in de kwestie betreffende het in beraad gaan van de DoHOS-leden die

werkzaam zijn bij het IOL. Dit besluit volgde nadat er herhaaldelijk en zonder succes aandacht is gevraagd bij het MinOWC voor de volgende punten:

Deze punten zijn meerdere malen (driemaal) onder de aandacht gebracht bij de directeur van het directoraat HWO, mw. mr. M.R. Ramautar, MPA, van het MinOWC; ook informele communicatie heeft niet mogen baten. De DoHOS heeft besloten in beraad te gaan, omdat dit een weigering van betaling betreft van gelden waar onze leden recht op hebben! Het is kritiekwaardig dat de minister van MinOWC zich op dergelijke wijze uitlaat over onze acties als belangenorganisatie!

Het is ongepast en onwaardig voor een minister om een bestuurslid, in dit geval de ondervoorzitter dhr. drs. Ashvin Sewsahai, MSc., Bc., persoonlijk aan te vallen! De beslissing om in beraad te gaan ligt bij de DoHOS als organisatie, niet bij een individueel bestuurslid! Daarnaast willen wij benadrukken dat volgens onze statuten bestuursleden niet per se werkzaam hoeven te zijn bij het IOL. De voorzitter is niet werkzaam op het IOL en de ondervoorzitter momenteel ook niet meer, doch zijn zij (bestuurs)leden en medeoprichters van de DoHOS.

De aanvallen op de positie en de 2 werkzaamheden van onze ondervoorzitter zijn daarom ongegrond! Conform de ILO-conventies, die ook door Suriname zijn geratificeerd, hebben de bestuursleden van de DoHOS het recht zich vrijelijk te begeven op locaties waar onze leden werken en gebruik te maken van de beschikbare infrastructuur! Wij roepen de minister op om het pad van confrontatie en emotionaliteit te verlaten en zich professioneler op te stellen om samen tot een oplossing te komen! Dit is noodzakelijk om de achterstallige betalingen te verrichten en om afspraken te maken over toekomstige punctuele betalingen. Een tijdige betaling zou deze problematiek voorkomen.

De docenten financieren in feite de staat voor door te werken zonder tijdige betaling, iets wat bij een late uitbetaling volgens de arbeidswetgeving tot boetes zou moeten leiden, hoewel onze leden hier voorlopig geen gebruik van maken. Tot slot betreuren en keuren wij het af dat de minister generaliseert dat docenten en (voormalige) directieleden van het IOL, onjuiste lesurenstaten zouden indienen of valsheid in geschrifte zouden hebben gepleegd in het (recente) verleden. Wij hopen oprecht dat de minister het pad van confrontatie en emotie achter zich laat, zodat we op maandag 4 maart 2024 op een professionele, constructieve en volwassen manier kunnen samenwerken aan een oplossing.

Hoogachtend,

Dhr. mr. drs. Guno Castelen, Mpm Voorzitter DoHO

| ABCSuriname | Door: Redactie