• zaterdag 01 April 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ramadhin: Surinamers gebruiken paracetamol als snoep

Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid geeft aan dat het Suriname jaarlijks ruim SRD  600 miljoen kost om medicatie aan te schaffen. Er moet gekeken worden naar welke medicatie het meest gebruikt wordt en waarom. “Er wordt heel veel geld uitgegeven aan paracetamol.

Als er gekeken wordt naar het overzicht van de jaarconsumptie van paracetamol met het bedrag gekoppeld daaraan, gaan heel veel mensen het eens zijn dat paracetamol als snoepgoed wordt gebruikt, merkt Ramadhin op.  “Het is nodig als pijnstiller, maar het lijkt ook bijna alle problemen

op te lossen.  De belangrijkste bijwerking van paracetamol is leverschade. We moeten ook heel zuinig omgaan met ons lichaam, zegt de minister. 

Er moet nog veel gedaan worden op het gebied van ordening van de medicatie in onze gezondheidssector. De schuld die is overgenomen in 2020 bij het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname (BGVS), bedraagt 5 miljoen Amerikaanse dollars met een landelijke dekking van 60% van de noodzakelijke medicamenten. Er zijn plannen gemaakt en men is ingelopen. “Terwijl je inloopt, moet je weer bestellen dus je lost eigenlijk het probleem niet op met het betalen van de bestaande schuld. Het dubbele zou aanwezig moeten zijn om door te kunnen bestellen. 

De liquiditeitspositie van BGVS is sterk verbeterd. Dan nog blijft het een uitdaging om gezien ook de financiële ontwikkelingen, de medicamenten voorziening op een hoog pijl te houden. De Nationale Geneesmiddelen Klapper (NGK)-commissie is een bij wet vastgestelde commissie. Op jaarbasis geeft men SRD 600 miljoen uit aan medicamenten als overheid en dat is naar de standaarden wel hoog”, zegt de minister.

{De indicatie wijst erop dat we een hoge medicijnen consumptie hebben. Het is bedoeld om aan te geven dat er efficiëntieslagen moeten worden gemaakt. Wanneer men naar de dokter gaat, verwacht men een medicament te krijgen, maar dat hoort niet zo te zijn. Soms hebben mensen genoeg aan een gesprek en uitleg van iets. Niet voor alles hoef je een medicament in te nemen. Dingen hebben soms ook een placebo werking.

Er wordt gewerkt aan het beleid voor wat betreft medicamenten en voorschriften te rationaliseren. Er zijn protocollen voor elk ziektebeeld, maar het is uiteindelijk wel de dokter die beslist en de druk van de samenleving is groot”, merkt de minister op. De NGK-commissie gaat dus kijken welke medicamenten bruikbaar zijn en wat er verbeterd moet0 worden.

 

01 Apr 2023 | sun.sr | Door: Redactie