• zaterdag 23 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Corruptieve praktijken van Hok, Ameerali, Hoefdraad, Dompig, Lackin en Palu

| snc.com | Door: Redactie

Paramaribo 2013 – Het is inmiddels algemeen bekend en te verifieren dat NH-minister Jim Hok op grote schaal corruptie pleegt op zijn ministerie door goudconcessies aan zijn Palu-vrienden en familie uit te delen en ook nog 20% commissie hierop te vangen. Zijn handlanger en mede-Palu lid, dhr. Autar die directeur van GMD is, ontvangt hierbij ook zijn deel. Deze heeft onlangs ook een grote goudconcessie voor zijn dochter geregeld, die momenteel in het management van Grassalco zit. We weten allemaal dat de voorganger van Hok, NPSer Gregory Rusland, behoorlijk corrupt was op NH, maar Hok schijnt vele malen erger te

zijn.

Palu is een criminele organisatie en geen politieke partij. Palu heeft in de afgelopen 30 jaar aangetoond een partij van dieven, oplichters, corruptievelingen en killers te zijn. Ze zijn in de afgelopen 30 jaar erg desctructief geweest en hebben veel dingen in ons land kapot gemaakt. Eerst door de agrarische sector te vernietigen  (met schurken als Richard Kalloe, Winston Caldeira, Iwan Krolis, Errol Alibux en kornuiten) en nu is de mijnbouw sector aan de beurt. Hoe kan een kleine nietszeggende partij van zware criminelen en dieven die nauwelijks iets in de politiek heeft in te brengen de belangrijke goud sector volledig beheersen?

dompig

Jim Hok werkt ook nauw samen met Gerold Dompig, voorzitter van de Goudordeningscommissie, die op Aruba was mislukt als korpschef. Hij was hoofdverantwoordelijk voor het mislukken van de case Nathalie Holloway (vermoorde Amerikaanse scholier op Aruba) waarna de minister van Justitie van Aruba (Drs. Arthur Douwe) hem op staande voet heeft moeten ontslaan en heeft moeten wegjagen van het eiland. Mede ook vanwege het feit dat hij erg corruptief was op Aruba. Vreemd dat hij desondanks daarna door Bouterse werd aangenomen om de belangrijkste economische sector in ons land samen met Palu te beheren. Nu is hij samen met Jim Hok de grote baas van de goudsector en hebben ze elk grote  hoeveelheden goudconcessies in het Saramacca-gebied in hun persoonlijk bezit, op naam van familie en vrienden natuurlijk die als strofiguren fungeren.

ameerali

Ook Robert Ameerali loopt niet achter wat corruptie betreft. Hij pakt het echter veel slimmer en geraffineerder aan dan Hok en kornuiten, https://ilovesu2.wordpress.com/2013/12/20/robert-ameerali-wint-most-corrupt-surinamese-politician-2013-award/ Ook Ameerali heeft enkele goudconcessies (o.a. in het Brokopondo gebied) via zijn handlanger Narpath Bissumbhar (ex-KKF voorzitter) in bezit. Narpath die ook Palu-topper is verdient elke maand ca.10 kg goud op zijn concessie, welke hij deelt met de VP.

bisumbar doekhie

Daarnaast runt Ameerali de gehele e-commerce en ICT van de overheid via de oud-voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (Asfa), Rahied Doekhie (homo), die ook als stroman van de VP fungeert. Samen delen ze de miljoenen opbrengsten uit de ICT en e-commerce activiteiten van de overheid. Check even wie al deze overheidsopdrachten heeft ontvangen. De DNA-leden hebben dit helaas nog niet door. Ze doen helaas te weinig gedegen onderzoek naar corruptieve handelingen van politici omdat veel DNA-leden zelf ook corruptief zijn. Ga zelf maar na wat de DNA-voorzitter Jennifer Simons en haar man Glenn Geerlings van de NDP in de afgelopen 15 jaar samen hebben gestolen van de Staat en wat ze beiden hebben kapotgemaakt in Suriname (o.a. ParaIndustrieen).

Sinds deze regering is aangetreden, is de corruptie binnen de overheid van dien aard dat de president Ameerali, Dompig, Hok en de gehele Palu kan opsluiten. In de regeringsverklaring “Het Kruispunt” van 2010-2015 staat het volgende: De regering vindt dat de interne organisatie van de staat uitgebalanceerd, efficiënt, effectief en transparant met behoorlijke ‘accountability’ dient te zijn ingericht. De kruistocht tegen corruptie vormt hiervan een essentieel onderdeel. Bij bovengenoemde personen is niets transparant, transparantie van deze regering is schone schijn. De corruptie is wijd verspreid binnen de regering.

Het lijkt erop alsof de woorden kruistocht en corruptie, voor de president niet bestaan want de corruptie neemt met de dag ergere vormen aan en is vernietigend voor het land. De graaicultuur van de VP en de PALU wordt voortgezet, niets en niemand kan hun tegenhouden, alles wordt leeggeroofd.

peorschke

Vooral de top van Palu maakt zich ernstig schuldig aan corruptie. Waarom worden ze niet opgesloten?  De 600.000 ha aan Sew A Tjon is alweer een treffend voorbeeld van corruptie. Zo loodsste minister Jim Hok vorig jaar zijn partijgenoot (Palu-topper) Iwan Poerschke binnen bij Staatsolie als directielid. Toen Poerschke werd afgewezen voor de post van directeur Staatsolie heeft Jim Hok de Palu-topper Sew A Tjon (adviseur van de president en schoonzoon van de Palu-topper Iwan Krolis) snel als directielid benoemd bij Staatsolie om nog een poging te wagen de macht bij Staatsolie over te nemen (als nieuwe directeur van Staatsolie). Sew A Tjon was mislukt bij Billiton en heeft een HBO-opleiding in de mijnbouw in Brazilie doorlopen en toch wordt hij hoog aangeprezen door Hok en de President. Heel vreemd en corruptief allemaal; eerst Poerschke in stelling brengen om de macht bij Staatsolie over te nemen en toen dit was mislukt hebben ze Sew A Tjon in stelling gebracht. Ook deze poging schijnt te zijn mislukt. Wat een stelletje mislukte schurken allemaal. Na de agrarische sector in de afgelopen 30 jaar grondig kapot gemaakt te hebben krijgt de Palu nu van de president de kans om de goudsector en aaroliesector nu grondig aan te pakken.

gimaroe tjona

Het is evident dat in de kwestie van NDPer Gopie en Palu-topper Sew A Tjon zowel oud-minister Ginmardo Kromsoeto als Jim Hok het volk flink hebben misleid door onjuiste informatie te geven over de uitgifte van de concessies. De corrupte Kromosoeto komt doodleuk een verhaal ophangen dat hij niet wist dat de aanvraag van Mahinder Gopie was, terwijl hij en Gopie NDPers zijn.

Ook het verhaal van Jim Hok verwijzen we naar het rijk der fabelen als hij zegt dat die 600.000 ha van Sew A Tjon slechts om een verkenning gaat. Sew A Tjon is intussen alang begonnen met het delven van goud in het toegewezen gebied en verdient per week voorlopig ca. 12  kg goud (met gebruikmaking van grote hoeveelheden kwik). Deze opbrengst deelt hij met Jim Hok, Robert Ameerali, Ginmardo Kromsoeto en Gerold Dompig. Als u een helikopter huurt en over die 600.000 ha vliegt dan kunt u dit zelf checken en zien wat ze allemaal daar met kwik aanrichten.

Zo had de vrouw van ex-minister Martinus Sastroredjo enkele vierkante meters grond aangevraagd en op grond daarvan heeft president Bouterse Sastroredjo toen ontslagen. Ginmardo geeft aan zijn paarse vriend Mahinder Gopie 94.000 ha grond en minister Jim Hok maakt het nog mooier, door zijn vriend en partijgenoot Sew Atjon 600.000 ha grond te geven. Maar toch blijven ze gehandhaafd als minister. Hoe redelijk en geloofwaardig is de president?

Met de uitgifte van de concessie van circa 94.000 ha aan de NDP’er Mahinder Gopie en ruim 600.000 hectare aan de Palu’er Sew A Tjon gaan deze twee heren en hun mede-eigenaren echt een gouden toekomst tegemoet zoals dat beloofd is door president Bouterse. Dit geldt ook voor de vrouw van minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken, mw. K. Mado, die voorzitter van de Deviezencommissie is. Zij en haar man bepalen wie een  goud-export vergunning krijgt en wie niet. Ze hebben samen inmiddels meer dan 2 miljoen USD op deze illegale wijze hieraan verdiend. Daarnaast heeft Lackin in de afgelopen 3 jaren meer dan 2000 Chinezen het land stikum binnengeloodst door ze elk een verblijfsvergunning van $10.000 USD per stuk te verkopen via de Surinaamse ambassade in China. Deze lucaratieve business heeft hem en de NDP kas $20 miljoen usd tot nu toe opgeleverd. By the way, dit valt nog erg mee, in vergelijking met wat de vorige Nieuw Front regering onder leiding van ex-president Venitiaan in een periode van 10 jaar aan deze chinese mensenhandel heeft verdiend. Ze hadden meer dan 10.000 Chinezen het land binnen gehaald. In de wandelgangen wordt verteld dat Venitiaan hiermee de macht van de Hindustanen wilde breken, maar in werkelijkheid ging het om het verdienen van $100 miljoen USD.

lackin  dilip

Alle bovengenoemde heren zijn slechts kruimeldieven in vergelijking met Dilip Sardjoe. Deze heeft zijn fortuin vergaard door in de jaren 70 en 80 volledig vrijspel van toenmalige VHP leider Jagernath Lachmon te krijgen (met wie hij samen een bedrijf had) om als enige handelaar alle import- en exportvergunningen te verkrijgen die hij maar wilde hebben, hierdoor een sterke monopoliepositie op de Surinaamse markt te creeren waardoor hij 20 jaar lang geen concurrenten had in ons land. Hij had in deze periode ook nog alle top-douane ambtenaren in zijn macht  door ze forse om te kopen. Hij kon hierdoor alles smokkelen wat hij maar wilde. Nu na al die jaren is hij “clean” door zijn corruptief vergaarde vermogen te investeren in zijn tientallen bedrijven en wordt nu door President Bouterse gerespecteerd als succesvolle zakenman en ondernemer. Mede ook omdat Dilip zijn politieke partij cadeau heeft gegeven aan de NDP om politieke macht te verwerven. Dilip is nu NDPer. Zo verdient hij momenteel ook veel aan de Chinezenhandel door onlangs ca. 1500 Chinezen via de $10.000-route binnen te halen. En alweer krijgt hij alle vergunningen die hij nodig heeft en mag hij op alle buitenlandse trips  met Bouterse mee. De president promoot al zijn producten openlijk (zoals water, frisdranken, etc.) tijdens diverse publieke meetings. Het zal mijn niet verbazen als de president Bouterse een deel van de winst van Dilip als commissie ontvangt. In ruil hiervoor mag hij af en toe ook nog baas spelen op het kabinet.

President Bouterse heeft in zijn nieuwjaarsrede de samenleving opgeroepen om de regering kritisch te volgen. Dat doen wij ook. We volgen de regering vanaf haar aantreden kritisch, echter heeft regering c.q. de president geen oor voor de stem van het volk.

Als de president werkelijk van het volk en land houdt dan moet hij ook Robert Ameerali, Gerold Dompig en Jim Hok onmiddelijk de laan uitsturen.

hoefdraad

En tot slot nog iets over de domme, arrogante en onetisch gedragende Gillmore Hoefdraad, Governor of the Central Bank of Suriname. Een Governor van een centrale bank behoort respect af te dwingen door zich correct op het werk en in zijn priveleven te gedragen. Dit blijkt niet te gelden voor de oud Adek-student Hoefdraad. Binnen 6 maanden nadat hij governor werd veruilde hij zijn vrouw voor de dochter van Bouterse. Hij kijkt ook niet meer om naar zijn kinderen, die hij inmiddels heeft verstoten. Daarnaast heeft hij talrijke sexuele relaties met vooral hindustaanse getrouwde damess, o.a. ambassadeur Nirmala Hindori. Mogelijk dat Malti binnenkort ook aan de beurt komt bij de geile Gillmore.  Een governor van een centrale bank dient daarnaast objectief en onafhankelijk te zijn tov de regering. Dit geldt niet voor Gillmore. Zo drinkt hij regelmatig een biertje met de president, doet alles wat Bouterse hem opdraagt en behartig op deze wijze zijn eigen belangen. Welke Governor van een centrale bank misdraagt zich zo? Dit kan alleen in Suriname. Met de stijgende goudprijs en de toenemende buitenlandse investeringen in de goudsector kan zelfs mijn schoonmoeder een succesvolle gorvernor zijn. Zijn voorganger Andre Telting was een veel betere, integere en echte governor, die onder moeilijke omstandigheden onze munt stabiel wist te houden en duurzame economische groei wist te bevorderen.

vaseurhindori

Tot slot nog iets over de semi-kampioen van alle dieven binnen NDP, oud-directeur Kenneth Vasseur van de Energie Bedrijven Suriname (EBS), die veel geld heeft gestolen van het bedrijf en zeer slecht heeft gefunctioneerd en onlangs door President Bouterse terecht is ontslagen. Nu eist deze dief ook nog drie miljoen Surinaamse dollars voor zijn directeursstoel bij EBS. Deze schurk heeft ook de macht in handen op ADEK, door tijdens zijn periode bij EBS Sidin voorlopig als bestuursvoorzitter (stroman) te laten fungeren. Het zal me niet verbazen als hij deze funktie binnenkort gaat opeisen en ook ADEK gaat leegzuigen. Hij is inmiddels gelukkig opgesloten zie http://www.srherald.com/suriname/2015/09/23/ex-ebs-directeur-vaseur-aangehouden/ 

Het is nu wachten op de aanhouding van Marc Waaldijk, zie https://ilovesu2.wordpress.com/2013/12/20/robert-ameerali-wint-most-corrupt-surinamese-politician-2013-award/

Lange tijd dachten we dat Palu, Pertjaja en VHP de meeste dieven in hun gelederen hadden. Nu blijkt dat NDP ze heeft ingehaald.

Drs. Winston Tjon A Loi  (Hoofdredacteur IloveSu)

 

Bron: https://ilovesu2.wordpress.com/2013/03/17/corruptie-van-jim-hok-en-de-palu/?fbclid=IwAR2GhH3f-vToUMFnxRQ2YXuccTuqs_WiSHsY65RF7f2tcfW_DF2-2kQ7XcA

 

| snc.com | Door: Redactie