• zondag 16 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President Santokhi: Regering gaat door met stabilisatie

| cds | Door: Redactie

De regering Santokhi-Brunswijk werkt onvermoeibaar aan een toekomst waarin iedereen meetelt en niemand wordt achtergelaten. Samen bouwen we aan een sterker, duurzamer en welvarender Suriname. Tijdens de regeringspersconferentie van zaterdag 25 mei 2024 werd het boek ‘Van crisisbeheersing naar stabilisatie, groei en duurzame ontwikkeling met durf, moed en leiderschap. 4 jaar regering Santokhi-Brunswijk’ gepresenteerd aan de gemeenschap. In het boek zijn de verworvenheden van de regering-Santokhi-Brunswijk over de periode 2020 tot 2024 samengesteld.

Er werd ook een film vertoond aan de aanwezigen waarin deze verworvenheden kort waren samengevat. President Santokhi bevestigde dat zijn regeringsteam sinds de overname in 2020 goed werk

heeft verricht. Een effectieve crisisbeheersing en crisismanagement zijn volgens hem essentiële onderdelen daarvan.

“We hebben samen ervoor gezorgd dat we uit die crisis zijn. Iedereen heeft daaraan een bijdrage geleverd. En het is belangrijk om dat vandaag te bevestigen.” Het staatshoofd haalde ook aan dat er een goede samenwerking is met de vakbonden, goed overleg met de Nationale Assemblee en met functionele groepen in de samenleving.”

Volgens president Santokhi was er de afgelopen vier jaar een tekort aan capaciteit, expertise en financiën. Desondanks zijn er tastbare en duurzame resultaten behaald. Hij haalde factoren aan die de ontwikkeling van het land complex maakten

zoals de coronapandemie, de overstromingen in het binnenland, de oorlog in de Oekraïne en het IMF-programma met haar harde voorwaarden.

Het staatshoofd merkte wel op dat zaken anders aangepakt hadden kunnen worden. “Er zijn beleidskeuzes gemaakt waar we nog steeds achter staan. Misschien zouden bepaalde beleidskeuzes anders ingericht moeten worden. Er worden soms fouten gemaakt. We moeten corrigeren en verbeteren. Daarvoor nemen we onze verantwoordelijkheid en dat gaat u ook merken.” President Santokhi beseft als geen ander dat er inschattingsfouten gemaakt kunnen worden waar er gewerkt wordt.

In elk geval gaat de regering door met stabilisatie en zet zij het hervormingstraject voort. “Samen met mijn regeerteam heb ik de prioriteiten van het beleid bijgesteld en is een stabiele basis gelegd voor een goede positie de komende twaalf maanden”, stelt het staatshoofd. De focus richt zich op de ordening van de goudsector, de Spaar- en Stabilisatiefonds nu de eerste olie in 2028 wordt verwacht, en de transformatie naar groene energie.

De vele conflicten binnen het grondbeleid moeten volgens het staatshoofd worden opgelost. Daarnaast wordt het sociaal programma drastisch verbeterd. Het landelijke woningbouwprogramma wordt geïntensiveerd, zo ook het goedkoop voedselprogramma, de foodbaskets.

Opvoeren veiligheid en het garanderen van voldoende medicijnen staan ook op de prioriteitenlijst voor het laatste jaar van het zittingstermijn van president Santokhi. Er komen investeringen in het binnenland voor zonne-energie en drinkwater. En de prijzen in de winkels gaan volgens de president omlaag. De regering gaat op verantwoorde wijze de koers stabiel houden, de inflatie stabiel houden en teruggeven aan het volk. “Het goede werk moet worden afgemaakt”, aldus de president.

| cds | Door: Redactie