• maandag 29 May 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

OPENBARE WERKEN INTRODUCEERT OW POLITIE

| dagblad de west | Door: Redactie

Minister Riad Nurmohamed, van Openbare Werken (OW) heeft kort geleden tegenover een lokaal medium aangegeven, dat in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) er wordt gewerkt aan de introductie van een OW politie. Volgens Nurmohamed is ondertussen de eerste groep bezig met de opleiding die 3 maanden zal duren, en die wordt afgerond met een  toets.  De bedoeling is dat deze politie-eenheid zich zal richten op de technische werkzaamheden bij OW.

“Wij kennen allemaal de bouw en milieupolitie, maar toch is het gebleken, dat 70% van het werk voor OW, illegaal gedaan wordt op het veld, en er

is daarvoor weinig toezicht en of controle. De wetgeving daarvoor is intussen aangepast en die wordt binnenkort ingediend bij het parlement”, aldus Nurmohamed. Door  aanpassing van de wetgeving komt er verandering  in de  illegale praktijken die plaatsvinden op het veld, het inzetten van de OW politie zal zorgen voor controle  om zo het werk efficiënter en effectiever te laten geschieden.

Nurmohamed verklaarde, dat door de aanpassing van diverse werkzaamheden binnen het OW orgaan, ook de organisatie op het ministerie veranderd is. Het is de bedoeling dat elke directoraat van OW zijn eigen controleunit krijgt. De getrainde leden van de OW politie krijgen vervolgens een plek aangewezen op één van de units, om ldaar de werkzaamheden te verrichten. De bewindsman benadrukte dat er hoge eisen gesteld zullen worden, om ervoor te zorgen dat zaken effecient worden afgehandeld. Er wordt geinvesteerd in deze groep personen, omdat zij het gezag gaan vormen van het ministerie van OW.

Nurmohamed zei ook, te overwegen of de naam van milieupolitie veranderd zal worden. “Het directoraat openbaar groen heet nu openbaar groen en afvalbeheer, maar wat de technische afdeling betreft, komt er een verandering in naam die in het vervolg Bouw-politie of OW politie zal gaan heten. Het zijn twee aparte groepen omdat de werkzaamheden ook een beetje divers zijn”, aldus Nurmohamed.

Volgens de bewindsman kan het ministerie van OW niet eigendunkelijk optreden tegen burgers die illegale handelingen plegen die gerelateerd zijn aan Openbare werken. Daarom wordt er ook onderhandeld met de belastingdienst en JusPol om zaken betreffende deze kwestie volbracht te krijgen, en om de bevoegdheid te krijgen  boetes op te leggen aan burgers die zich niet houden aan de regels. Volgens Nurmohamed is het belangrijk dat de controledienst versterkt wordt, en daaraan zal hij invulling geven, zoals  beloofd  bij zijn aantreden als minister.

| dagblad de west | Door: Redactie