• maandag 17 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Olie-productie 2028 niet zover weg als men denkt

| ABCSuriname | Door: Redactie

Er is nog veel werk te verzetten voor Suriname om zich voor te bereiden op de olie-productie in 2028. Dat stelt Steven Debipersad, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). Zowel het bedrijfsleven als de overheid moeten nu beginnen aan de voorbereiding. Hij stelt dat de streefdatum ver weg lijkt, maar dat is het niet.

Debipersad waarschuwt ook voor overbesteding van de overheid wanneer de staat eenmaal inkomsten garandeert. Maar, ook daarvoor; president Santokhi heeft Staatsolie immers gevraagd om na te gaan hoe er nu reeds ‘getrokken’ kan worden uit die toekomstige verdiensten. De VES-voorzitter is van

mening dat de uitgaven van de regering teruggebracht moeten worden. Tegerlijkertijd begrijpt hij de noden van de samenleving en de roep om verlichting.

Debipersad waarschuwt voor de Grondstoffenvloek/Dutch Disease met de toekomstige olie-inkomsten. Suriname heeft een alomvattende en goed doordachte strategie nodig om dit te verkomen. De VES-voorzitter noemt hierbij een aantal punten ter overweging voor overheid en bedrijfsleven:

Een goed functionerend Sovereign Wealth Fund (SWF). Dit fonds moet de inkomsten beheren en investeren. Ook moet het transparant bestuur een aanzienlijk deel van de inkomsten sparen voor de toekomst en voor de stabilisatie van de economie.

Diversificatie van de economie. Er dient

geïnvesteerd te worden in niet-oliesectoren zoals landbouw, toerisme en productie om de afhankelijkheid van olie te verminderen.

Investeringen doen in onderwijs en ontwikkeling van vaardigheden. Hierdoor kunnen geschoolde lokale arbeidskrachten geproduceerd worden, waardoor dure buitenlandse arbeidskrachten niet of minder nodig zijn.

Ontwikkeling van infrastructuur. Er moet prioriteit gegeven worden aan die infrastructurele projecten die verschillende sectoren ten goede komen. Dit kan investeringen aantrekken en economische diversificatie ondersteunen.

Transparantie en verantwoording. Er dient transparantie te zijn over het beheer van de olie-inkomsten om corruptie te voorkomen.

Fiscale verantwoordelijkheid. Duidelijke begrotingsregels en -discipline moeten te hoge uitgaven tijdens hoogconjunctuur voorkomen. Overschatting van de inkomsten moet worden voorkomen.

Vereisten voor lokale inhoud. Lokale inhoudsregels dienen het gebruik van lokale goederen en diensten in de olie-industrie aan te moedigen, waardoor economische diversificatie en werkgelegenheidscreatie worden bevorderd.

Milieubescherming. Er dienen strenge milieuregels te zijn met toezicht op de milieueffecten van olieactiviteiten. Alle eventuele effecten moeten tot een minimum beperkt worden. De hernieuwbare energie kan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen.

Sociale programma’s. Een deel van de olie-inkomsten kunnen toegewezen worden aan sociale programma’s om het welzijn van de bevolking te verbeteren.

Betrokkenheid van belanghebbenden. Samenwerking met lokale gemeenschappen, inheemse groepen en het maatschappelijk middenveld zodat hun zorgen en behoeften worden aangepakt.

Lange termijn planning. Een langetermijnvisie voor de economische ontwikkeling buiten de olie-industrie dient ontwikkeld te worden. Innovatie en ondernemerschap zijn daarbij van belang.

Risicobeperking. De staat moet zich indekken tegen schommelingen van de olieprijs door middel van financiële instrumenten om de inkomstenstromen te stabiliseren.

Internationale partnerschappen. Samenwerking met internationale organisaties en ervaren olieproducerende landen voor technische expertise, kennisuitwisseling en best practices op het gebied van hulpbronnenbeheer.

Wettelijk en regelgevend kader. Het voortdurend herzien en bijwerken van wettelijke- en regelgevende kaders moet ertoe leiden dat Suriname kan voldoen aan de veranderende omstandigheden en internationale normen.

Monitoring en evaluatie. Een systeem is nodig voor het monitoren en evalueren van de effectiviteit van beleid en projecten bij het bereiken van economische diversificatie en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Publiek bewustzijn en onderwijs. Het publiek moet geïnformeerd worden over de kansen en uitdagingen die verband houden met de olieontwikkeling om een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid te bevorderen.

Het is van cruciaal belang voor de overheid en het bedrijfsleven in Suriname om samen te werken, belanghebbenden te betrekken en prioriteit te geven aan duurzame ontwikkeling op de lange termijn boven winsten op de korte termijn om de valkuilen van de Nederlandse ziekte te vermijden en ervoor te zorgen dat de voordelen van de olie-ontwikkeling door alle burgers worden gevoeld. Beluister hieronder het gesprek met Debipersad:

| ABCSuriname | Door: Redactie