• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NDP, NPS en BEP willen onderzoek Rekenkamer in zaak Pan-American

| starnieuws | Door: Redactie

De fracties van de NDP, NPS en BEP hebben parlementsvoorzitter Marinus Bee in een brief gevraagd naar een financieel onderzoek door de Rekenkamer te laten instellen in de zaak van Pan American Real Estate. Er moet met spoed een besluit genomen worden om de Rekenkamer in te schakelen in deze kwestie. Geachte voorzitter,

De fracties van de NDP, NPS en BEP in De Nationale Assemblée (DNA) naderen u conform artikel 28 lid 7 van de Wet Rekenkamer Suriname 2019, om met spoed een vergadering uit te schrijven met als agendapunt: “Bespreking van het doen van het verzoek aan de Rekenkamer van

Suriname, tot het op de meest korte termijn doen van een onderzoek naar de rechtmatigheid van Betalingen van US$ 7.9 miljoen aan het bedrijf Pan-American”.

Bovengenoemde kwestie is spraakmakend en het zoveelste corruptieschandaal op hoog niveau, waarbij er door een klokkenluider een strafklacht is ingediend bij de procureur-generaal, tegen de president en de minister van Openbare Werken met betrekking tot corruptie en fraude. Uit de documenten van de klokkenluider die publiekelijk zijn gemaakt, alsook publieke verklaringen van, onder andere, de minister van Financiën, duiden op overtreding van verschillende wetten en regels, waaronder de comptabiliteitswet en de Anticorruptiewet.

Gezien de ernst van de

zaak en de onbegrijpelijk trage, ogenschijnlijk politiek selectieve behandeling die het Openbaar MIniserie toepast bij deze en meerdere corruptiezaken, roepen wij u dringend op om met de meeste spoed een vergadering bijeen te roepen alwaar wij een besluit kunnen nemen om de Rekenkamer onmiddellijk in te schakelen voor een grondige financiële onderzoek in deze zaak, in het belang van de rechtsstaat. De kans is reëel dat in de tussentijd bewijsmateriaal wordt weggemaakt door hooggeplaatste betrokkenen.

Erop vertrouwende dat ook u het belang van deze vergadering ter harte draagt, zien wij de vergadering op bijzonder kort termijn tegemoet.

Hoogachtend,

Namens               

de NDP fractie, Rabin Parmessar, Ivanildo Plein (NPS) en Ronny Asabina (BEP).       

| starnieuws | Door: Redactie