• dinsdag 28 November 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Nason krutu Pamaka: “Taki fiti du” Paramaccaners

| dagblad suriname | Door: Redactie

In het afgelopen weekend hebben structuren binnen het Paramaccaans gebied het voortouw genomen om de perikelen die hen achterhoudt als verwijdert van elkaar, openhartig onder de loep te nemen. Het principe van Taki, fiti du is de basis geweest voor het denkkader als mindsetvorming.

Lokale organisaties

Binnen het Paramaccaaans gebied zijn er diverse organisaties die zich op hun manier inzetten voor de vooruitgang als het behartigen van de belangen van de inwoners van dit gebied. Zo kennen we het Pamaka platform dat zich inzet voor de instandhouding en ontwikkeling van het eigene. De stichting Duurzame Ontwikkeling Pamaka (DOP), dat intermediair is tussen

de multinational Newmont en de Lokale gemeenschap. Het collectief van het traditioneel gezag,die de traditionele organisatiestructuur van het gebied vertegenwoordigen en stg. Abakooto die werkt aan de capaciteitsverbetering van organisaties, individuen als de processen die jarenlang zich voltrekken in het gebied.

Perikelen van stilstand

Na openhartige uiteenzettingen van alle vertegenwoordigers, waarbij ook een vertegenwoordiger van de overheid aanwezig was, in de vorm van een afgezant van de districtscommisssaris is de rode draad geweest, dat de middelen of niet aanwezig zijn of niet goed als effectief zijn en worden besteed. Ook de rol van de multinational Newmont Suriname als het Pamaka Newmont Community Development Fund (PNCDFS) werden onder een vergrootglas geplaatst en de inzet, tot aanzet als werkuitvoer werden breed uitgemeten met alle ups en downs.

Eindresultaat

Het resultaat is dat hernieuwde denkwijze van verdienen nodig zijn met behoud van de eigenwaarde binnen het onderhandelen en dat een win win patroon de uitweg is waarbij iedereen: individuele ondernemers, organisaties als multinationals evenals de overheid, samen gaan voor daadwerkelijke duurzaamheid binnen het opzetten van ontwikkeling in het Paramaccaans gebied.

Kenneth Niekoop

| dagblad suriname | Door: Redactie