• zaterdag 02 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

MI-GLIS heeft geen landmeter meer; regering faalt in tijdige benoeming opvolger

| ABCSuriname | Door: Redactie

Het management Instituut Grondregistratie en Land Informatie Systeem (MI-GLIS) heeft geen landmeter meer. Dat is bekendgemaakt aan alle beëidigde landmeters in Suriname, door het MI-GLIS. Hierdoor kunnen geen perceelidentificaties worden toegekend.

Per 24 november 2023, is de in functie stelling van de voormalig GLIS-landmeter Frits Sanrawi, ten einde gekomen. Volgens artikel 9 van de Wet Grondregistratie en Land Informatie Systeem, benoemt de President de leden van het Bestuur op voordracht van de minister, na verkregen goedkeuring van de Raad van Ministers.

Ondanks dit voortijdig kenbaar is gemaakt aan de bevoegde autoriteiten, is er tot op heden geen invulling gegeven aan de benoeming

van een nieuwe GLIS-landmeter.

Door het niet tijdig benoemen van een GLIS-landmeter, kunnen er geen goedkeuringen worden verleend aan verzoeken van landmeters in Suriname en kunnen ook geen perceelidentificaties worden toegekend. Het MI-GLIS heeft geen keus dan om de overheid af te wachten in deze.

| ABCSuriname | Door: Redactie