• dinsdag 21 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Historie arawarra sluis (1962 - 1970) en het belang voor de landbouwsector in Nickerie

| snc.com | Door: adh Mahabier

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij start binnenkort met onderhoudswerkzaamheden aan de Arawara-sluis. De werkzaamheden moeten binnen 6 maanden opgeleverd worden. De Arawara-sluis is een belangrijke sluis voor de landbouwsector in Nickerie. Dit wisten de overheden begin jaren 60 ook al. Toen was Suriname nog een kolonie. SurinameNieuwsCentrale dook in de historie van Arawara-sluis vanwege het belang van deze sluis voor voedselproductie.

Door: adh Mahabier

Foto: Raul Tenberge | Kartografie- Topografische opleiding Centraal bureau luchtkartering

Van 29 april tot 11 mei 1662 had een missie van Europese Economische Gemeenschap (EEG) onder leiding Mr. J. J. van der Lee een bezoek gebracht aan Suriname. De

leden A. Huybrechts, Ir. J Mohrmann, A. Heineman en H. Baniclés waren leden van deze missie. Met de minister van Opbouw werden diverse projecten besproken voor financiering door de E.E.G. ontwikkelingsfonds. De stuwbekken Stondansie in de Nickerierivier en schutsluis in de Arawarra stond hier op de agenda. 

LEES OOK: DOSSIER ARAWARA-SLUIS

25-09-2023 LEES OOK: 
Arawarrasluis bijna opgeleverd
LEES OOK
Historie arawarra sluis (1962 - 1970) en het belang voor de landbouwsector in Nickerie
LEES OOK
21-07-2023 Sewdien: Onderhoud Arawara-sluis gestart
LEES OOK
27-01-2020 
Parmessar: Aanbesteding herstel Arawara-sluis binnen een maand
LEES OOK
9-12-2019 Parmessar zal voorbereidingen treffen voor herstel Arawara-sluis in Nickerie
LEES OOK
23-01-2009 Kandhai:
OW Nickerie neemt eerste hobbel naar aanpak Arawarasluis
 

Projecten stuwbekken Stondansi en Schutsluis Arawarra

Het project Stondansie beoogde in de bovenloop van de Nickerierivier een stuwmeer te creëren van zodanige omvang dat daarmede de watertoevoer in de Nickerie rivier in de drogetijd geregulariseerd zal kunnen worden. Hierdoor zullen de irrigatie mogelijkheden in een belangrijk deel van de bevolkingspolders in Nickerie en van het Wageningen-project aanzienlijk verbeterd worden. Dit zou belangrijke landbouwarealen die in de toekomst opengelegd zullen worden, van irrigatie water zullen kunnen worden voorzien. Een schutsluis in de Arawarra is nodig om to voorkomen dat water uit de Nickerierivier via de Arawarra naar de Coppename afvloeit.

Bij studies voor het Stondansi plan en de aanleg Wageningen rijstpolders ontdekte men dat minstens 50% van het water van de Maratakka- en de Nickerierivier 'weglekte' naar de Wayamborivier via de Arrawarrarivier , een natuurlijke bifurcatie tussen de Nickerie- en de Wayamborivier.

Hierdoor zou de irrigatie voor de Wageningenpolders in ernstig gedrang komen (een te geringe dompeldiepte, en een te grote opvoerhoogte voor het gemaal). Door het 'weglekken' van het water van de Nickerierivier kwam het brakwater van de benedenloop ook te ver de rivier in, en zou het hoge zoutgehalte funest zijn voor de rijstarealen. Voor de scheepvaart, onder andere de binnenvaart Paramaribo - Nickerie, werd er toen voor een schutsluis gekozen in plaats van een afdamming. De schutsluis zorgt ervoor dat het hoogteverschil voor en na de sluis overbrugt kan worden.

Dit ambitieus waterwerk werd midden in de Sipaliwini jungle tussen 1962-1970 aangelegd, op een afstand van 65 km ten zuiden van de Oostwestverbinding Coronie, en 40 km ten noorden van de Weg naar Apoera. Alle equipment voor de bouw van dit imposant bouwwerk werd via pontons naar de plek vervoerd. Het ontwerp was van Anton Rustwijk en de uitvoering lag in handen van NV Suriname.  Toezicht werd gehouden door Ministerie van Opbouw. 

Tegenwoordig maken vooral pontons met hout en steenslag nog gebruik van dit traject van de vroegere binnenvaart Domineekreek-Saramaccakanaal-Wanicakreek-Saramaccarivier-Coppenamerivier-Wayamborivier-Arrawarrarivier-Nickerierivier.

Publicatie 08-03-1967 'Suriname in het kort' 

In tegenstelling tot de tot nu toe in Suriname gebouwde schutsluizen zal de sluis in de Arawarra-rivier schuifdeuren krijgen in plaats van de gebruikelijke zwaaideuren. Met het plaatsen van de zware deuren zal tegen het midden van deze maand een aanvang worden gemaakt.

Verwacht wordt, dat het werk in de maand mei gereed zal komen, zodat de dam, die momenteel in de Arawarra-rivier is opgeworpen, kan worden afgegraven. Het scheepvaartverkeer met Nickerie zal hierdoor verlost worden van het oponthoud dat nu veroorzaakt wordt door het uiten inladen van vracht bij de dam.

Het bureau voor de ontwikkeling van de bacovecultuur verwacht dat de uitvoer van bacoven dit jaar 30.000 ton zal bedragen. De exportwaarde in 1967 wordt geschat op Sf 3.500.000. In de afgelopen jaren zijn in deze cultuur door de regering grote bedragen geïnvesteerd, nadat in een desbetreffend rapport van deskundigen erop was gewezen dat de bacoven uitstekende perspectieven bieden voor Suriname.

Stuwmeer Stondansi niet doorgegaan

In het tienjarenplan werden verschillende hydro-energie werken opgenomen waaronder het Stondansi stuwmeer. Het zou een kopie worden van de Afobakadam. Bij debiet- en hoogtemetingen bleek dat 50% van het water van de Nickerierivier weglekte naar de Coppename, via de Arawarra en Wayambo. Een soortgelijke situatie was al eerder aangetroffen bij Uitkijk, vandaar de bouw van de Havelaarsluis (1899). Dit was pas 100 jaar nadat het Saramaccakanaal was gegraven. Dit was één van de hoofdredenen waarom Stondansi niet door ging.

De stuwdam zou de watertoevoer die zo nodig was voor Wageningen immers reduceren. Het weglekken moest voorkomen worden. Men had simpelweg kunnen afdammen (als de Tawajariekreek) maar om de binnenvaart Parbomaribo - Nickerie heeft men voor een schutsluis gekozen. Bij de monding van de Arawarra naar de Wayambo werd de sluis in de binnen meander gebouwd (dus op het droge). Na voltooing werd deze 'bypass' gegraven en werd de oude loop van de Arawarra bij de westpunt afgedamd. Dit kun je nog waarnemen op google earth. De sluisdeuren zijn met rollers aan een stalen constructie opgehangen en bewegen zich horizontaal, heel primitief aangedreven door een staalkabel op een handbediende lier.


BRONNEN:

25-09-2023 LEES OOK: 
Arawarrasluis bijna opgeleverd
11-05-1962 | Bron: Nieuw Suriname - Surinaams nieuws- en advertentieblad
Overeenkomst prioriteit ontwikkelingsprojeten bereikt schutsluis in de Arawarra
08-03-1967 | Krantentitel: Amigoe di Curacao - weekblad voor de Curacaosche eilanden 
SURINAME IN HET KORT 18 MAART 1967

Nostalgisch Suriname
Raul Tenberge | Kartografie- Topografische opleiding Centraal bureau luchtkartering

 


arawarra sluis
De afdamming in de oorspronkelijke loop van de Arawarra en de bijpass met de schutsluizen. Raul Tenberge | Kartografie- Topografische opleiding Centraal bureau luchtkartering

 

 

 

arawarra sluis
Raul Tenberge | Kartografie- Topografische opleiding Centraal bureau luchtkartering

 

arawarra sluis
Raul Tenberge | Kartografie- Topografische opleiding Centraal bureau luchtkartering

 

 

Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: adh Mahabier