• woensdag 22 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

OW Nickerie neemt eerste hobbel naar aanpak Arawarasluis

| snc.com | Door: Redactie

door: Isaak Poetisi en Asha Chaturi, 23/01/2009

Paramaribo - Het ministerie van Openbare Werken, afdeling Nickerie neemt de eerste hobbel naar rehabilitatie van de sluis en de doorgebroken dam die ligt waar de Arawarakreek en de Wayamborivier elkaar tegenkomen.

Archief foto/ Isaak Poetisi De zogenaamde ‘drijvende dam’ bij de Arawarakreek en de Wayamborivier in Sipaliwini. Een onverantwoordelijke aannemer heeft prulwerk geleverd door 30 autowrakken en klei te dumpen tussen de uitstekende beschutting.-.

De dam ligt op twintig minuten varen van het inheemse dorp Donderskamp. Ook de renovatie van de wachterswoningen, die tijdens de Binnenlandse oorlog zijn vernield, is in zicht. Er is reeds

een openbare aanbesteding gehouden voor de werkzaamheden aan deze woningen. Belanghebbenden zeggen dat de afdeling OW in Nickerie, die autonoom opereert van het hoofdkantoor in Paramaribo, te lang heeft getreuzeld om de deplorabele situatie bij deze sluis te keren. Afdelingshoofd Maheswar Badal zegt dat deze situatie altijd zijn aandacht heeft gehad. In de loop van de volgende week oriënteert hij zich persoonlijk ter plekke.

DOSSIER ARAWARA-SLUIS
Lees ook: 21-07-2023 Sewdien: Onderhoud Arawara-sluis gestart
Lees ook: 27-01-2020 Parmessar: Aanbesteding herstel Arawara-sluis binnen een maand
Lees ook: 9-12-2019 Parmessar zal voorbereidingen treffen voor herstel Arawara-sluis in Nickerie
Lees ook: 23-01-2009 OW Nickerie
neemt eerste hobbel naar aanpak Arawarasluis

Volgens Badal is de dambreuk twee jaar geleden opgetreden in de omgeving van de sluis. Een aannemer die was belast met het herstellen van de dambreuk, heeft echter prutswerk geleverd. Hij gebruikte klei en 30 autowrakken om de breuk te herstellen. Echter hield deze 'drijvende dam' niet lang stand, vanwege de sterke waterstroom bij de bifurcatie. Hopelozer werd de situatie toen bleek dat al geruime tijd de sluisdeur door passerende boten is lekgeslagen.

Bij die splitsing tussen de Wayamborivier en de Arawarakreek heeft zich een eiland gevormd waarop twee sterk verwaarloosde en aan de natuur overgelaten Bruynzeelwoningen staan. Badal geeft aan dat momenteel vijf sluiswachters van Donderskamp in dienst van het ministerie van Openbare Werken zijn, echter zijn ze niet bereid om permanent bij de sluis te wonen. Ze kiezen er liever voor om elke dag heen en terug te varen om de sluis te bedienen. Hierdoor is er nooit een permanente kracht bij de Arawarasluis aanwezig.

Volgens projectie moet de dam de stand van het water regelen en de grens van het zoutwater in het water dat leidt naar onder meer landbouwgronden in Nickerie en Wageningen beheersbaar maken.-.

Bron: DWT

 

WIKIPEDIA: Kabinet-Venetiaan III - 2005 tot en met 24 mei 2010

Het kabinet-Venetiaan III was een Surinaams kabinet onder leiding van president Ronald Venetiaan namens de NPS. In deze periode was Ramdien Sardjoe vicepresident namens de VHP, en in deze hoedanigheid premier van het kabinet. Het kabinet regeerde van 4 augustus 2005 tot en met 24 mei 2010[1] en volgde op de verkiezingen van 25 mei 2005.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Redactie