• zaterdag 22 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Half miljoen USD voor uitvoering tweede Nationale Risico Analyse (NRA)

| waterkant | Door: Redactie

In de afgelopen dagen zijn in de media-berichten verschenen die betrekking hadden op de stappen die ons land dient te nemen in het treffen van maatregelen om ernstige gevolgen voor blacklisting te voorkomen.

Tot die maatregelen behoren onder andere het tot stand brengen van wetgeving en de versterking van het functioneren van diensten en instituten in de rechtshandhaving keten en op de gebieden van toezicht door de Centrale Bank op de financiële instellingen, het toezicht door FIU op de niet financiële dienstensector alsook het toezicht door de Gamingboard op de kansspelen.

Een even belangrijke actie betreft de uitvoering van de tweede Nationale

Risico Analyse (NRA) om het dreingingsbeeld van money laundering en terrorisme financiering scherper te krijgen in verband met het implementeren van een samenhangend pakket van maatregelen om de dreigingen tegen te gaan.

Voor deze tweede NRA heeft de Regering het internationaal opererend expert team van Kroll AML Divisie gecontracteerd om ons land de nodige technische assistentie te verlenen. Het Kroll team is bereid aangevangen met haar werkzaamheden tezamen met een team van actoren uit de publieke sector en zullen eveneens met actoren uit de private sector binnenkort sessies worden gehouden.

Voor de financiering van het tweede NRA-project treft de Regering de nodige

voorzieningen voor een vlot verloop van de activiteiten die zullen moeten resulteren in het uitbrengen van het NRA-rapport in het tweede kwartaal van 2024.

| waterkant | Door: Redactie