• donderdag 30 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Guyana en Suriname bespreken financiering brug Corantijnrivier 

| dagblad suriname | Door: Redactie

De presidenten van Guyana en Suriname hebben hun respectievelijke teams opgedragen om discussies aan te gaan over financiering, prijsstelling en andere zaken die verband houden met de ontwikkeling van de brug over de Corantijnrivier.

Deze zaken zijn zaterdag door president Irfaan Ali van Guyana en president Chandrikapersad Santokhi besproken, zo bericht Stabroek News.

Zij hebben onderstaande gezamenlijke verklaring uitgegeven:

“Staatshoofd van de Republiek Suriname, Z.E. Chandrikapersad Santokhi en staatshoofd van de Coöperatieve Republiek Guyana, Z.E. Dr. Mohamed Irfaan Ali kwamen op zaterdag 23 maart 2024 bijeen in Soesdyke, Guyana, voor vervolgbesprekingen over de bouw van een brug over de Corantijnrivier.

Beide presidenten werden vergezeld

door hun respectievelijke ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën en Openbare Werken, die de afgelopen maanden intensief overleg hebben gevoerd over de technische en financiële aspecten van dit initiatief.

Na dit proces van intern en bilateraal overleg tussen Guyana en Suriname en de ontvangen aanbevelingen werd de voorgestelde weg voorwaarts zorgvuldig overwogen, waarbij ook rekening werd gehouden met politieke, binnenlandse en internationale elementen.

Beide presidenten herbevestigden het belang van deze vaste verbinding tussen hun twee buurlanden in de bredere context van Zuid-Amerikaanse connectiviteit, als onderdeel van de algemene doelstelling van regionale integratie en trilaterale samenwerking tussen Suriname, Guyana en Brazilië.

De presidenten Santokhi en

Ali verwelkomden de uitingen van tevredenheid van de president van de Federale Republiek Brazilië, Z.E. Luis Ignacio Lula da Silva, tijdens de onlangs gehouden trilaterale top in Guyana met betrekking tot de bestemde brug over de Corantijnrivier.

Vanuit bilateraal perspectief erkenden de presidenten van Suriname en Guyana het belang van de historische en vriendschappelijke betrekkingen tussen de volkeren en regeringen van beide landen. Verder werd erkend dat beide landen op dit moment op het punt staan belangrijke spelers te worden op het gebied van energie en voedselzekerheid in deze regio.

Het tot stand brengen van een vaste verbinding tussen de twee buurlanden zal ongetwijfeld de stroom mensen vergroten, de landbouwsamenwerking versterken, de handel en investeringen vergemakkelijken en het toerisme bevorderen, waardoor op gediversifieerde wijze wordt bijgedragen aan de economische groei die naar verwachting duurzame welvaart zal opleveren voor beide landen. de Surinaamse en Guyanese bevolking.

De presidenten droegen het verantwoordelijke team van ministers op om de volgende fase van dit project in te gaan door discussies aan te gaan over prijzen, technische aspecten, financiering en operationele modaliteiten met als gemeenschappelijk doel het optimaliseren van de betaalbaarheid en concessionaliteit.

Deskundigen uit beide landen zullen ook gezamenlijk toewerken naar een politiek en juridisch kader, het aanbestedingsproces voor toezicht starten en de overeenkomst opstellen over het uiteindelijke bestuur dat gezamenlijk de brug zal beheren.

Er zijn duidelijke tijdlijnen vastgesteld voor de afronding van deze activiteiten. Het genoemde team van drie ministers aan elke kant zal hun werk voortzetten om deze onderhandelingen en het verzamelen van gegevens te leiden, de voortgang te monitoren en regelmatig verslag uit te brengen aan de staatshoofden van beide regeringen.

President Santokhi en president Ali kwamen overeen om begin mei 2024 het Platform voor Strategische Dialoog en Samenwerking (SDCP) bijeen te roepen om het overleg uit te breiden naar andere hangende relevante gebieden van strategisch belang op de agenda tussen de twee landen.”

| dagblad suriname | Door: Redactie