• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

FOLS schort acties op per woensdag 15 mei

| starnieuws | Door: Redactie

De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) heeft besloten de acties op te schorten vanaf woensdag. Onderwijsbonden aangesloten bij de FOLS verlaten sinds de vorige week de school om 11:00 uur. Intussen is minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur schriftelijk op de hoogte gesteld dat de acties worden opgeheven. Vanaf woensdag zullen de leerkrachten volgens hun rooster de werkzaamheden uitvoeren, zegt de president van de FOLS, Marcellino Nerkust aan Starnieuws.

De leiding van de FOLS is in het afgelopen weekend bijeengekomen en heeft de ontwikkeling rond de energietarieven geëvalueerd. Na evaluatie heeft het presidium het besluit

genomen om de acties op te schorten. In de brief is het volgende opgenomen:De bij de FOLS aangesloten lidbonden namelijk de SOB, de COB, de KOB en de IOB – de BLTO wordt vooralsnog buiten beschouwing gelaten - hebben na een spoed intern overleg besloten de acties op te schorten met ingang van woensdag 15 mei 2024. De opschorting is op basis van de onderstaande punten:

- Op basis van het technische overleg dat op dit moment plaatsvindt, tussen enerzijds de energiedeskundigen als vertegenwoordigers van de vakbeweging en anderzijds de energiedeskundigen van de overheid. Partijen hebben de afgelopen week over en

weer gediscussieerd over verschillende aspecten van deze actuele aangelegenheid en het wachten is op het eindresultaat.

- Dat de kick-off over de loononderhandelingen is aangevangen en ernaartoe wordt gewerkt om die ultimo eind juni 2024 af te ronden.

- Dat er zicht is met betrekking tot het afronden van “het kledingvoorschriftenbeleid van de FOLS (Kledingtoelage). Dit laatste moet nog met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur worden gefinaliseerd.

| starnieuws | Door: Redactie