• maandag 16 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

DEVIEZENCOMMISSIE ADVISEERT OVERSCHOT VALUTA AF TE STORTEN BIJ BUITENLANDSE BANKEN

| dagblad de west | Door: Redactie

Momenteel is er een ruim overschot aan cash USD die de banken moeilijk kunnen absorberen. “Het overschot aan contante Amerikaanse dollar betaalmiddelen is de Deviezencommissie bekend. Voorheen was er een overschot aan contante euro betaalmiddelen, die de banken moeilijk konden absorberen.” Daarom adviseert de Deviezencommissie dat een overschot aan contante buitenlandse betaalmiddelen, door de Centrale Bank van Suriname of door de commerciële banken, bij buitenlandse banken wordt afgestort en als girale tegoeden naar Suriname wordt overgemaakt.  

“Wij adviseren dat het proces waarin overschotten van contante buitenlandse betaalmiddelen worden omgezet in girale tegoeden via de (centrale) banken, voortvarender ter hand wordt genomen. Dit zal het overschot aan contante Amerikaanse dollars of euro’s in de nationale economie doen afnemen, terwijl de girale Amerikaanse dollars of euro’s kunnen worden aangewend voor het doen van buitenlandse (girale) betalingen, waaronder het financieren van importen.’’ Het bevorderen van deze omzettingen kan ook een dempend effect hebben op de druk op de wisselkoers of mogelijk zelfs leiden tot een daling van de wisselkoers.

De Centrale Bank van Suriname is de monetaire autoriteit die op grond van de Bankwet, belast is met onder meer het verzorgen van de gelds omloop in Suriname, voor zover uit bankbiljetten bestaande, evenals het vergemakkelijken van het girale betalingsverkeer”, aldus de voorzitter van de Deviezencommissie, Prenobe Bissessur. Hieronder wordt volgens hem mede begrepen het (doen) afstorten van overtollige contante buitenlandse betaalmiddelen, door de Centrale Bank zelf of door de commerciële banken. “Het is naar onze mening dan ook de Centrale Bank van Suriname die in dit proces van omzetting een voortrekkersrol vervult, en niet zozeer de Deviezencommissie”, stelt Bissessur.

| dagblad de west | Door: Redactie