• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Brandweer verscherpt actie: Alleen uitrukken bij woningbranden en technische hulp ongevallen

| dagblad suriname | Door: Redactie

De brandweerlieden zetten hun actie voort en hebben deze zelfs verscherpt. In een nieuwe fase van hun protest besluiten zij nu enkel nog uit te rukken voor woningbranden en het verlenen van technische hulp bij ongevallen. 

Deze stap is genomen als reactie op het uitblijven van de extra beloning voor het werken tijdens zon- en feestdagen in december.

De brandweerlieden benadrukken, dat deze maatregel noodzakelijk is om aandacht te vragen voor hun grieven. Het niet nakomen van financiële afspraken door de overheid heeft geleid tot deze escalatie. De focus ligt nu op het waarborgen van essentiële diensten, terwijl andere activiteiten tijdelijk worden

opgeschort totdat er een oplossing gevonden is.

| dagblad suriname | Door: Redactie