• zondag 21 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Begroting 2024: SRD 53 miljard aan inkomsten en SRD 60 miljard aan uitgaven

| ABCSuriname | Door: Redactie

De president heeft vandaag de staatsbegroting over het dienstjaar 2024 overhandigd aan de voorzitter van De Nationale Assemblée.

De totale inkomsten worden geraamd op ruim SRD 53 miljard en de uitgaven ruim SRD 60 miljard. Het begrotingstekorts komt daarmee neer op SRD 7 miljard oftewel 4.1% van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

De precieze cijfers en de onderverdeling:

Nader uitgesplitst bestaan de totale overheidsuitgaven voor het dienstjaar 2024 uit:

De operationele uitgaven hebben betrekking op de personeels-gerelateerde, overige operationele uitgaven en kapitaaluitgaven van de verschillende ministeries.

Ten aanzien van de personeels-gerelateerde uitgaven gaat het met name om de kosten van:

Met betrekking tot de overige operationele

uitgaven wordt met name bedoeld de kosten van:

De programma’s presenteren het uit te voeren beleid c.q. projecten van de regering. Hiervan zal een bedrag van SRD 35.190.630.000 uit eigen middelen, bestaande uit belastingen en niet-belastingontvangsten, worden opgebracht. Op de begroting bedragen de opgebrachte leningen en schenkingen SRD 10.588.881.000.

Met betrekking tot de totale overheidsontvangsten voor het dienstjaar 2024 worden deze onderverdeeld in:

Het totaal van de Belasting- en niet-belastingmiddelen komt uit op SRD 42.116.027.000.

| ABCSuriname | Door: Redactie