• zaterdag 02 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ANONIEME STRAFKLACHT TEGEN PRESIDENT EN MINISTER VAN OPENBARE WERKEN

| united news | Door: Redactie

Foto: Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, de anonieme klokkenluider en president Chandrikapersad Santokhi.

Bij het Openbaar Ministerie heeft een persoon anoniem een verzoek ingediend dat er strafrechtelijk onderzoek wordt gedaan naar onrechtmatige handelingen die zouden zijn gepleegd door president Chandrikapersad Santokhi en minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken.

Zij zouden valselijk raadsvoorstellen en missiven hebben opgemaakt om de betaling van US$ 7.5 miljoen aan het particulier bedrijf Pan American Real Estate met geld van de Staat Suriname mogelijk te maken. Deze zaak heeft te maken met een woningbouwproject van het particuliere Pan American Real Estate in Paramaribo-Noord. Het OM heeft bevestigd

dat een dergelijk verzoek is ontvangen.

Het wordt doorgestuurd naar de Desk Anti-Corruptie van het OM ter bestudering om vervolgens advies uit te brengen aan de procureur-generaal (PG). Vernomen wordt dat burgers anoniem zaken voor onderzoek bij het OM mogen aanmelden. Desgevraagd wenste minister Nurmohamed inhoudelijk niet in te gaan op deze zaak. Daar de burger anoniem is, is deze “kennelijk nep”, meent de bewindsman.

“Aan u het nadrukkelijk verzoek om strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Aansluitend daarop over te gaan tot vervolging van de president, Chandrikapersad Santhoki, al dan niet tezamen en in vereniging met de minister van Openbare Werken Riad

Nurmohamed.”

De acties zullen volgens de aangever moeten worden genomen “wegens onrechtmatig benadelen van de Staat Suriname ten gunste van een particuliere onderneming Pan American Real Estate NV voor 7.500.000 US dollar”, luidt de aangever het verzoek aan de PG in. Vervolgens wordt een aantal handelingen en gebeurtenissen opgesomd die tot de conclusie zouden moeten leiden dat de twee gezagsdragers onrechtmatig hebben gehandeld.

Onder andere zou Nurmohamed valselijk opgemaakte raadsvoorstellen bij de Raad van Ministers en later bij de regeringsraad hebben ingediend. Op basis hiervan zou de regering besluiten hebben genomen die hebben geresulteerd in onrechtmatige betalingen aan Pan American Real Estate. Volgens de klokkenluider heeft het particuliere bedrijf dat zich bezighoudt met verkavelings- en huizenbouwprojecten alle woningen afgebouwd en verkocht aan private personen, maar is geen geld overgedragen aan de Staat. Het woningbouwproject is uitgevoerd op basis van een overeenkomst van 6 oktober 2019 die door Pan American Real Estate was aangegaan met het Fonds Woningbouw Lagere Inkomensgroepen.

Toen was afgesproken dat de overheid assistentie zou verlenen bij de aanvraag van verharding van wegen en het aanleggen van elektriciteit en waterleiding. Volgens de klokkenluider is nimmer afgesproken dat de Staat daarvoor zou betalen. In de oorspronkelijke overeenkomst staat dat volgens de anonieme aangever niet.

Aangevoerd wordt dat minister Nurmohamed een “leugenachtig” opgemaakte raadsvoorstel bij de regering heeft ingediend om de betaling van ruim 7.5 miljoen US-dollar aan het bedrijf mogelijk te maken. Dat voorstel mist volgens de klokkenluider elke juridische grondslag en is valselijk opgemaakt. Naar verluidt zou het zijn terugverwezen door de Raad van Ministers omdat enkele stukken ontbraken.

Daarna zou de minister op 14 november 2022 hetzelfde voorstel aangevuld met onderliggende stukken -onder andere bonnen die waren aangeleverd door het bedrijf- hebben ingeleverd bij de regeringsraad met het verzoek geld vrij te maken voor de betaling. Deze bonnen zijn volgens de aangever niet gecontroleerd en konden in de zin van de wet slechts beschouwd worden als “huiselijk papier” en nimmer als bewijs. Uiteindelijk heeft de president op basis van de naar verluidt valselijk opgemaakte raadsvoorstellen, een missive (document) gemaakt met de opdracht Pan American Real Estate 7.5 miljoen US-dollar uit te betalen.

Volgens de aangever is er sprake van opzettelijke benadeling van de Staat omdat de grondslag om het bedrijf te betalen ontbreekt. Uit onderzoek blijkt overigens dat het besluit om Pan American Real Estate te betalen al op 27 juli 2022 was genomen door de president. Zo blijkt uit een document van hem van 27 juli. Daarin wordt toegelicht dat ruim 7.5 miljoen US-dollar betaald zou worden omdat de overheid tegen gemaakte afspraken in de wegen en riolering op het woningbouwproject niet had aangelegd, waardoor Pan American Real Estate dat zelf had gedaan en gefinancierd om stagnatie van het project te voorkomen.

Bovendien is de overeenkomst van 2019, aldus de klokkenluider, niet rechtsgeldig en onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek in de zaak tegen voormalig SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto. Daarnaast is volgens de klokkenluider gebleken dat er “een kickback” heeft plaatsgevonden naar de twee genoemde functionarissen.” Op grond van wat de aangever aan het OM heeft gepresenteerd wordt gevraagd dat op korte termijn een diepgaand onderzoek wordt ingesteld.

UNITEDNEWS

 

| united news | Door: Redactie