• zondag 04 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Rol van Robbie Bhoendie bij SLM debacle

| snc.com | Door: Harinandan Singh

Op dinsdag 30 augustus 2022 komt de Nationale Assemblee in comité-generaal bijeen om met president Chan Santokhi te vergaderen over de SLM-kwestie. Op deze politieke meeting zou de informele relatie van de president met de Nederlandse zakenman Robbie Bhoendie zeker aan de orde moeten komen. Want blijkbaar heeft Bhoendie een actieve betrokkenheid bij het gerezen SLM schandaal. Het volk van Suriname zit nu met een narigheid erbij, en wil weten wat deze ondernemer ervan afweet en of Santokhi daarvan op de hoogte was. 

Opvallend is de schimmige verschijning van Robbie Bhoendie achter de coulissen van het SLM  toneelspel. Voer de hij

de regie? Dat niet alleen. Hij houdt zich actief bezig staatszaken blijkens recente berichten in de media. Volgens circulerende geruchten zouden Robby Makka en de Haagse VVD politica Kavita Prabhudajal door deze diaspora zakenman voor de vacante functie van minister van Financiën en Planning bij de president al zijn voorgedragen. Waar bezielt deze man in hemelsnaam? Zijn intieme relatie met familie Chan Santokhi is publiekelijk wel bekend. Dat zegt niks.  Echter het is nu de vraag met welke intenties hij die relatie onderhoudt. 
Enfin. Het is Paul de Haan, ex-directeur van de SLM, ondanks het justitieel reisverbod wel gelukt Suriname te verlaten. Hij moet via Frans-Guyana naar Parijs met eindbestemming Amsterdam al zijn vertrokken. Inmiddels heeft hij in zijn verklaring laten weten dat hij en zijn gezin uit Suriname moesten vluchten omdat hun veiligheid gevaar liep. Wat raar dat dit in Suriname het geval moet zijn geweest. De SLM-chauffeur kreeg van hoger hand de opdracht gezin de Haan naar de oostgrens van Suriname te brengen. Zo kon het gevogelte veilig vluchten. 

Een andere heikele zaak is dat met name  Robbie Bhoendie voor de verkiezingen van 25 mei 2020 aan de VHP voorzitter een groot bedrag aan diaspora kapitaal in het vooruitzicht zou hebben gesteld als de verkiezingen door Santokhi zou zijn gewonnen en hij daarna president werd. Zijn spreekbuis Robby Makka was overtuigd van dat kapitaal. Alles bleek gebakken lucht te zijn geweest. Ook refereer ik aan de duistere verkoop van het dure SLM gebouw aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Een historisch gebouw in het centrum van deze stad werd mogelijk door de tussenkomst van Bhoendie voor een appel en een ei van de Hand gedaan.  
Recentelijk werd door Ruben Ravenberg (ABOP), rvc-lid bij de SLM,via de radio publiekelijk gemaakt dat president-commissaris Jessurun samen met directeur De Haan in de uitvoering een handje bij moeten hebben gehad. Zij zouden besluiten hebben genomen waarover de overige rvc-leden niet van in kennis werden gesteld. Onder meer zou het gaan om de verkoop van het SLM pand in Rotterdam, waarvan de opbrengst voor andere zaken werd aangewend dan eerst de bedoeling was geweest.

Volgens hem zou met de verkoopopbrengst, onder meer de Haan op eigen gezag een Nederlands bedrijf voor een bedrag van 55.000 euro hebben aangetrokken voor het taxeren van de overige onroerende goederen van de SLM in Suriname.                                    

Te betreuren valt dat de gewezen SLM-topman juist door Robbie Bhoendie ter benoeming was voorgedragen en via zijn warme politieke relatie direct werd benoemd.
Ik schrijf dit geval in extenso om te voorkomen, dat ‘dieftige’ praktijken uit de paarse tijd zich langer herhalen. Na ruim twee jaar blijkt regering Santokhi-Brunswijk weging van de verkiezingsbeloften waar te hebben gemaakt. Het kan niet  dat het volk het gelag moet blijven betalen, terwijl er duistere praktijken in de omgeving van de regering voortdurend plaatsvinden die de armoede alsmaar vergroten.

Hopelijk worden op 30 augustus a.s.  in het comité-generaal man en paard genoemd zodat ook zulke duistere machten rond het SLM debacle kunnen worden ontmaskerd. Bovendien attendeer ik de samenleving erop dat bepaalde zakenlui prominent zich bemoeien met de politiek en regeringsbeleid. Dat tast de democratie aan.
Drs. S. Harinandan Singh ( oud voorzitter VHP-Sympathisanten Nederland)


SurinameNieuwsCentrale.com publiceert vaak ingezonden stukken van schrijvers. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel geplaatst. NAW- en e-mailgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Het e-mailadres van de opinieredactie van


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| snc.com | Door: Harinandan Singh