• dinsdag 05 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Afstudeeronderzoek naar mogelijke sociaal-maatschappelijke gevolgen opkomende olie- en gasindustrie Suriname

| waterkant | Door: Redactie

Idoe Mohamed, recentelijk afgestudeerd in Public Administration aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, heeft een grondige analyse uitgevoerd naar de mogelijke sociaal-maatschappelijke effecten van de ontwikkelende olie- en gasindustrie in Suriname.

Het onderzoek spitst zich toe op de impact van de aankomende olie- en gasexploitatie op de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van het land, waarbij gedetailleerde inzichten worden geboden in de kansen en uitdagingen die gepaard gaan met deze opkomende sector.

Mohamed benadrukt de cruciale rol van zowel de publieke sector als het maatschappelijk middenveld in het faciliteren van een effectieve implementatie van de olie- en gasindustrie. “De overheid is

een sleutelspeler en moet proactief handelen om optimaal voordeel te halen uit deze industrie ten behoeve van de Surinaamse bevolking,” licht de onderzoeker toe.

De zeggenschap van de overheid over Suriname vormt een centraal aandachtspunt, waarmee het land de koers van de ontwikkeling kan sturen. Diverse beleidsinzichten spelen hierbij een doorslaggevende rol, met een expliciete focus op een gebalanceerde aanpak die zowel economische groei als sociale vooruitgang waarborgt.

Het onderzoek benadrukt tevens de noodzaak van nauwe samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld om een inclusieve en duurzame ontwikkeling te stimuleren. Inbreng vanuit diverse beleidsgebieden en betrokkenheid van belanghebbenden

uit verschillende sectoren zijn van onschatbare waarde om een strategie te vormen die breed wordt gedragen.

Mohamed benadrukt vanuit dit perspectief dat het succes van de olie- en gasindustrie in Suriname niet enkel afhangt van economische overwegingen, maar tevens vereist dat er een holistische benadering wordt gehanteerd waarbij de belangen van de gehele Surinaamse samenleving worden meegenomen.

| waterkant | Door: Redactie