• donderdag 13 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ZiJiN/Rosebel Gold Mines betreurt incident Matawai-gebied; wees eerder op de gevaren van illegale goudwinning

| ABCSuriname | Door: Redactie

ZiJiN/Rosebel Gold Mines heeft kennis genomen van het incident waarbij maar liefst 14 mensen zijn omgekomen na het instorten van een illegale mijnschacht in Brokopondo. Dit gebeurde binnen het concessiegebied van het bedrijf.

ZiJiN/Rosebel Gold Mines (RGM) zegt in een verklaring met diepe droefheid kennis genomen te hebben van het tragische incident. ‘Onze oprechte medeleven gaat uit naar de families van degenen die getroffen zijn door dit fatale incident. De veiligheid en het welzijn van alle individuen binnen ons concessiegebied blijft de topprioriteit van RGM’, stelt het bedrijf dat benodigde materieel, veiligheids- en medisch personeel vanuit RGM heeft ingezet bij de

reddingsoperatie.

Het bedrijf zegt herhaaldelijk gewezen te hebben op de gevaren van illegale goudwinning. Er zijn hierover gesprekken gaande met de regering. ‘Wij betreuren het ten zeerste dat vooral in het Matawai-gebied de afgelopen maanden sprake is geweest van een toename van levensbedreigende praktijken van porknokkers. Er zijn eerder dit jaar verschillende pogingen ondernomen om deze gevaarlijke situaties aan te pakken. In oktober hebben we geprobeerd de porknokkers uit het gebied te verwijderen door een officieel verzoek tot uitzetting in te dienen bij de regeringsautoriteiten, dat vervolgens werd ingewilligd. Niettemin heeft dezelfde groep porknokkers zich opnieuw gevestigd in het betreffende gebied,

ondanks eerdere politieoptreden om hen te verwijderen. Dit resulteerde helaas in het tragische incident’, stelt ZiJiN/RGM.

Het bedrijf zegt verder dat illegale goudwinning niet alleen levens in gevaar brengt maar ook aanzienlijke milieurisico’s met zich mee brengt. Het ondermijnt ook de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die we gezamenlijk wensen te bereiken. ‘Dit tragische incident dient als een aangrijpende herinnering aan de inherente risico’s en gevaren van deelname aan onverantwoorde goudwinning. Wij zullen daarom ook vanuit RGM alles doen wat nodig is om het bewustzijn over de gevaren van illegale goudwinning te vergroten’.

| ABCSuriname | Door: Redactie