• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Wet Minimumloon gewijzigd van SRD 35 naar SRD 49,12

| suriname herald | Door: Redactie

De Wet Minimumloon is gisteren met algemene 36 stemmen gewijzigd in De Nationale Assemblee (DNA). De initiatiefwet, ingediend door Harriët Ramdien en Cedric van Samson van de VHP, werd na een zes uur lange vergadering gewijzigd. De wijzigingen betreffen onder andere de rol van de Nationale Loonraad bij het adviseren over het minimumuurloon, waarbij het advies niet langer bindend is. 

De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW &J) zal op basis van het advies een voorstel doen aan de Raad van Ministers ter goedkeuring. Hierna zal het minimumuurloon per beschikking worden vastgesteld en bekendgemaakt door de AWJ-minister.

De Loonraad moet daarnaast

jaarlijks advies geven over het minimum uurloon en wordt ondersteund door een secretariaat. De zittingstermijn van de Loonraad is vastgesteld op zes jaar, waarbij leden om de drie jaar vervangen kunnen worden. Voorheen werd de Loonraad ingesteld voor een jaar.

AWJ-minister Steven Mac Andrew zei gisteren dat het doel van het minimumloon is om sociale bescherming aan werknemers te bieden, en onder dat loon mag geen arbeid verricht worden. Werkgevers zijn thans vrij om een hoger loon te geven dan het minimumloon. 

Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, zei dat overgegaan moet worden tot het bepalen van het minimumuurloon op basis van

de verschillende sectoren, omdat de werkzaamheden in de verschillende sectoren verschillen en werknemers in alle sectoren niet hetzelfde kunnen verdienen. 

Henk Aviankoi (VHP) merkte op dat dit belangrijk is, omdat met de ontwikkelingen in de olie- en gassector het kan voorkomen dat nieuwe ondernemingen zich beroepen op het minimumuurloon om werknemers in deze sector te betalen.

Het minimumloon geldt voor de private sector. Die moet volgens de minister voldoen hieraan wanneer het vastgesteld is. Voor de sociale instellingen die de overheid subsidieert betekent dit meer subsidie zodat zij ook hieraan kunnen voldoen. 

Mac Andrew gaf aan dat ambtenaren niet in deze categorie vallen, maar dat er zal worden nagegaan of er ambtenaren zijn die hieronder vallen. De minister denkt dat met de koopkrachtversterking de meeste ambtenaren boven de armoedegrens liggen.

Melvin Bouva (NDP) en Kishan Ramsukul (VHP) hebben aandacht gevraagd voor de ondernemers in de private sector. Bouva merkte op dat de kleine en middelgrote bedrijven al veel meemaken en nu ook belast worden met het uitbetalen van een hoger minimum uurloon. Hij wilde weten welke incentives de regering aan hen zal geven. 

Ramsukul gaf aan dat de ondernemers het minimumloon willen betalen, maar willen weten of ze daartegenover prestaties mogen koppelen. De bewindsman zei dat functieomschrijvingen een goed middel zijn om loon naar prestatie toe te passen. Over de kleine en middelgrote bedrijven zei hij dat de regering zal kijken naar mogelijkheden om deze te faciliteren zodat zij in staat zijn om werkgelegenheid te creëren.

Verschillende DNA-leden hebben aandacht gevraagd voor het toezicht op de naleving van de wet. Er is gepleit voor meer arbeidsinspecteurs. Minister Mac Andrew zei dat het ministerie dit jaar een nieuwe lichting arbeidsinspecteurs zal trainen. 

Ook hoopt het ministerie te beschikken over de nodige voertuigen om het werk landelijk te kunnen doen. Het huidige minimum uurloon is gebaseerd op de armoedegrens van SRD 7396 per hoofd en is gesteld op SRD 49,12. De minister deelde mee dat dit reeds is gestuurd naar de Raad van Ministers en dat na de afkondiging en publicatie van deze wet het nieuwe minimum uurloon op 15 maart 2024 zal ingaan.

| suriname herald | Door: Redactie