• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

VERKEERSLICHTEN IN SURINAME WORDEN LANDELIJK VERNIEUWD

| united news | Door: Redactie

Foto: Minister Nurmohamed van Openbare Werken (OW) bij de ingebruikname van de vernieuwde verkeerslichten.

Minister Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft op dinsdag 9 april 2024 het vernieuwde verkeerslicht op het kruispunt van de J.A. Pengelstraat en de Gemenelandsweg in gebruik genomen.

De komende maanden zullen alle verouderde verkeerslichten in Paramaribo en andere delen van Suriname worden vervangen.

Doel van de vernieuwingsoperatie is om de verkeersveiligheid te verbeteren en het verkeer beter te regelen. De meeste van de huidige verkeerslichten dateren uit 2007, maar op twee locaties in Paramaribo (Molenpad en Steenbakkerijstraat) zijn nog installaties uit 1987 in gebruik. De werkzaamheden zullen stapsgewijs

plaatsvinden, afhankelijk van het beschikbare budget en de prioriteiten.

De afdeling Verkeersmonitoring en digitale techniek van OW zal de automaten van de nieuwe verkeerslichten aanpassen op basis van metingen en resultaten, om zo een soepeler verkeersverloop op de kruispunten te realiseren.

Naast de vernieuwing van de verkeerslichten, zal het ministerie OW ook de komende periode werken aan de wegmarkeringen. Duidelijke en goed zichtbare wegmarkeringen zijn belangrijk om ongelukken te voorkomen en de verkeersveiligheid te vergroten. Er zullen meer controles plaatsvinden om te controleren of de wegmarkeringen altijd goed zichtbaar en in goede staat zijn. Minister Nurmohamed riep alle weggebruikers op om alert

te zijn op de wegmarkeringen en om altijd de verkeersregels nauwkeurig op te volgen.

In zijn toespraak kondigde de minister ook aan dat de enige verkeersinstallatie in Nickerie, die meer dan 10 jaar buiten werking was, vorig jaar weer operationeel is gemaakt. De bewindsman benadrukte het belang van goed functionerende verkeerslichten voor de verkeersveiligheid in Suriname.

PERSBERICHT|CDS

 

| united news | Door: Redactie