• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Venezolaanse vicepresidente steunt strijdkrachten en beticht Guyana van agressie in grensdispuut

| | Door: Redactie

De Guyanese vicepresident Bharrat Jagdeo spreekt beschuldigingen van de Venezolaanse vicepresidente Delcy Rodriguez tegen, dat Guyana internationale mensenrechten schendt door xenofobie tegen Venezolaanse migranten. Jagdeo benadrukt, dat Guyana geen xenofobie promoot en dat het beleid van de regering gebaseerd is op menselijke waardigheid en respect. Hij wijst de beweringen van Rodriguez als onjuist en misleidend af. 

Het geschil over de regio Essequibo tussen Guyana en Venezuela is in behandeling bij het Internationaal Gerechtshof, dat binnenkort uitspraak zal doen.

De Venezolaanse vicepresidente Delcy Rodriguez prijst de inzet van de Venezolaanse strijdkrachten aan de grens en beschuldigt Guyana ervan de agressor te zijn in

het grensgeschil over de regio Essequibo. Ze noemt Guyana’s stap om het Internationaal Gerechtshof te benaderen “afschuwelijk en illegaal” , maar Guyana verzet zich tegen het geplande referendum dat de annexatie van de regio moet steunen.

Rodriguez verklaart dat Venezuela geen uitspraken van het Internationaal Gerechtshof zal accepteren en beschuldigt Guyana ervan olieconcessies te verlenen in gebieden waarvan de grenzen nog niet zijn afgebakend.

Ze beweert dat Guyana internationaal recht schendt en eist dat het Internationaal Gerechtshof Guyana’s “aanval op de Grondwet” afwijst.

Het Hof kan binnenkort een uitspraak doen over de voorlopige maatregelen die Guyana heeft gevraagd om de stemming in Venezuela

te blokkeren. De hoorzittingen zijn deel van een grotere juridische strijd over de geldigheid van een arbitraal vonnis uit 1899 dat in het voordeel van Brits Guyana was.

Opmerkelijk is dat Guyana zich nu bedreigd voelt, daar een grotere macht delen van hun land wenst over te nemen, terwijl Guyana in de jaren zestig met wapengeweld het Surinaams Tigri-gebied heeft bezet en niet de weg van dialoog heeft gekozen.

Het is vreemd dat de Surinamse regering zich heeft geschaard achter het CARICOM-standpunt en in het conflict tussen Guyana en Venezuela de zijde van Guyana heeft gekozen zonder onze bezetting ter sprake te brengen.

Ook met Venezuela onderhoudt Suriname goede relaties, en het land is Suriname vaak behulpzaam geweest bij het voorzien van olie en kunstmest

| | Door: Redactie