• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Vakbeweging staat op scherp, vraagt regering gewijzigde BTW-wet niet uit te voeren

| dagblad suriname | Door: Redactie

De vakbeweging, met name de vakcentrale C-47, COL, de veiligheidsbonden en vakbonden in de gezondheidszorg, vraagt in een schrijven aan president Santokhi om de onlangs gewijzigde BTW-wet niet uit te voeren. 

De gewijzigde wet BTW legt een onrechtvaardig te grote druk op het inkomen van de bevolking. Aan de president wordt dringend gevraagd rechtvaardigere maatregelen, die reeds liggen uitgewerkt, uit te voeren. Op het schrijven aan de president wordt een reactie verwacht. Indien die uitblijft zal de vakbeweging geen andere keus hebben dan over te gaan tot actie. Dit zei C-47 voorzitter Robby Berenstein vrijdag op een persconferentie die belegd werd

samen met andere vakbonden. 

De vakbeweging heeft ernstige bezwaren tegen de wijzigingen in de BTW-wet die per 1 oktober ingaan. Het gaat onder meer om de verhoging van btw op brandstof van 5 procent naar 10 procent, en btw die voortaan geheven zal worden op huishuur en begrafeniskosten. Deze en andere verhogingen als gevolg van de wijziging van de wet BTW, komen naast de andere reeds ingegane verhoging van nutsvoorzieningen zoals stroom, water, gas en telefoon. Door al deze verhogingen wordt een onrechtvaardige te grote belastingdruk gelegd op werknemers, terwijl kapitaalkrachtigen worden ontzien. Robby Berenstein noemt onder andere de cambio’s. 

C-47 die

van begin af aan betrokken is geweest bij de totstandkoming van de wet BTW zegt dat er voorgesteld is om btw te heffen op valutatransacties. Behalve dat de overheid hiermee inkomsten uit deze sector haalt, wordt de inflatie ook bestreden, omdat de vraag naar valuta zal afnemen. Zo heeft de vakbeweging ook andere maatregelen voorgesteld waar de overheid btw-inkomsten kan halen. In plaats daarvan legt men de druk nog zwaarder op de bevolking, door vooral de btw op brandstof te verhogen. De vakbonden vinden het niet correct dat de regering en de Assemblee volledig voorbij zijn gegaan aan alle argumenten en de effecten van de wetswijzigingen. Er is geen sprake van rechtvaardige spreiding van de belastingdruk, integendeel wordt alles afgewenteld op de schouders van de werkende klassen, stellen de vakbonden.

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie