• dinsdag 21 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

TE VEEL SRD’S IN OMLOOP WAARDOOR WISSELKOERS STIJGT

| dagblad de west | Door: Redactie

Het assistentieprogramma dat ons land sinds december 2021 is aangegaan met het Internationaal Monetair Fonds (IMF-EFF), loopt volgens de voorzitter van de VES, Steven Debipersad niet goed. “Het niet halen van achtereenvolgende doelen, zorgt voor een spagaat al bij de derde programma-evaluatie door het IMF in de eerste helft van 2022. Met het uitblijven van de 3e tranche die hieruit volgt, uit de IMF-lening, lijdt de regering imagoschade in binnen- en buitenland. Dit is een bevestiging dat Suriname zijn economisch beleid niet op orde heeft.

De staatsbegroting voor 2023 die op 29 september door de president aan De Nationale Assemblee werd

overhandigd met een begrotingstekort van 11,1 procent, is hier het zoveelste bewijs van, dat ver boven de internationale norm is”, stelde Debipersad. De regering heeft geld nodig en daarom is de begroting 2023 zoveel meer, maar dat bedrag is ook meer, omdat de wisselkoers zoveel malen hoger ligt dan in de voorgaande jaren.

Er is te veel geld in omloop en Debipersad merkte op, dat het ‘pompen’ van meer SRD’s in de samenleving ervoor zorgt, dat de koers stijgt met alle gevolgen van dien. Vandaar dat er ook veel meer geld nodig is voor de begroting.

In december 2022 werd er een

nieuwe minister van Financiën en Planning aangesteld, en die had een aangepaste begroting 2023 hoog op zijn agenda staan. Zijn streven was om deze medio februari door De Nationale Assemblee (DNA) goedgekeurd te krijgen. Op 24 februari jl. werd de begroting 2023 goedgekeurd met 27 stemmen vóór en 12 tegen, want de NDP, NPS en de BEP gaven hun goedkeuring niet.

De NPS-fractie onthield zich van stemmen. De NDP- en BEP-fractie vinden de begroting niet realistisch. Er zijn volgens parlementariërs zonder enige onderbouwing, op het laatste moment enorme wijzigingen aangebracht.

Volgens economen geeft de bij DNA ingediende gewijzigde Begroting 2023 aan, dat de totale uitgaven zijn begroot op maar liefst SRD 51.9 miljard, terwijl de totale Inkomsten zijn geraamd op SRD 47.8 miljard. De recorduitgaven van SRD 51.9 miljard worden opgedeeld in SRD 8.4 miljard aan lonen. De overige uitgaven (genoemd Niet-lonen), in totaal SRD 43.6 miljard, worden niet nader gespecificeerd.

Hierdoor moet eenieder voor een goede beoordeling door alle 783 pagina’s gaan en voor alle 23 afdelingen (17 ministeries en 6 staatsorganen) bedragen gaan optellen. Dit is op zijn minst onvolledig. Naar onze mening is de begroting er doorheen gejaagd, omdat het IMF de volgende evaluatie zou doen, zodat het kan zien of het beleid is verbeterd.

Jammer genoeg kan de regering door haar toezeggingen vanaf 2020 nationaal en internationaal niet onder de IMF-supervisie uit.

“De zegen van het IMF is nodig om uitstel van betalingen van de talrijke schuldeisers te krijgen. De regering heeft namelijk op meerdere momenten verklaard, niet eens het geld te hebben om haar maandelijkse renteverplichtingen na te komen.

‘’Een Plan B zonder het IMF kan daardoor nog noodlottiger uitvallen”, merkte de VES onlangs op. “De regering zou zonder het IMF-programma nog meer middelen uit de economie (van huishoudens en bedrijven) moeten opsouperen voor haar schuldaflossing. Tevens maakt de regering goed gebruik van het IMF als zondebok om de vele negatieve uitkomsten van 2022 goed te praten, ook al wordt op nog grotere voet doorgegaan met subsidies en de geldcreatie”, aldus de VES-voorzitter.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie