• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

TD-veiling haalt SRD 1,7 miljard op, rente stijgt 

| dagblad suriname | Door: Redactie

De termijndeposito (TD) veiling van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft deze week een totale geldhoeveelheid van SRD 1.776,5 miljoen opgehaald en tijdelijk vastgebonden. Het OMO-volume )Open Markt Operaties) was aanvankelijk vastgesteld op SRD 1.500 miljoen. Gelet op de animo van de deelnemende banken is deze naar boven bijgesteld.

Bij de 1-weekse TD’s is een bedrag van SRD 663,5 miljoen toegewezen tegen een jaarrente van 36,1 procent. Dit is een stijging van 5,3 procentpunt ten opzichte van vorige week.

Het 1-maandse TD-instrument heeft een bedrag opgehaald van SRD 705 miljoen. Dit bedrag werd toegewezen tegen een rente van 43,2 procent, een

stijging van 0,2 procentpunt.

De 3-maandse TD’s hebben een totaal bedrag van SRD 408 miljoen opgebracht. Deze werd toegewezen tegen een rente van 46,4 procent, een daling van 0,5 procentpunt.

Voor de 1-weekse TD’s ontvangen de commerciële banken gemiddeld aan rendement 0,7% voor 7 dagen. Dit wordt als volgt berekend: de gewogen gemiddelde toegewezen rente van 36,1% gedeeld door 360 dagen waarna vermenigvuldigd met 7 dagen. 

De jaar-op-jaar inflatie per eind januari 2024 bedraagt 29,0%. De verwachting is dat de jaar-op-jaar inflatie per eind december 2024 onder 20,0% zal uitkomen.

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie