• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Suriname treft voorbereidingen naar veilige burgerluchtvaart

| cds | Door: Redactie

Suriname treft alle voorbereidingen voor de eerstvolgende audit die in 2024 of 2025 zal plaatsvinden op het gebied van burgerluchtvaart. Hierbij wordt ondersteuning verkregen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), die op donderdag 8 december een presentatie heeft gegeven aan president Chandrikapersad Santokhi. Dit vond plaats op het Kabinet van de President waarbij ook aanwezig waren minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) en Brian de Souza, waarnemend directeur van de Civil Aviation Safety Authority Suriname (Casas).

Minister Jubithana zegt dat Suriname in Latijns-Amerika ‘zeer laag’ scoort op het gebied van burgerluchtvaart als het gaat om het handelen

bij incidenten en ongevallen volgens de regels van ICAO. Er is volgens de bewindsman aanpak nodig om Suriname te brengen naar een up-to-standard. Middels een presentatie heeft de ICAO aangegeven wat de gemiddelde scores zijn op het gebied van vliegveiligheid en implementatie van rules and procedures. Met vastberadenheid werkt het Surinaamse team aan een verbeterplan om de burgerluchtvaart naar internationale standaarden te tillen.

Ten aanzien van incidenten en ongevallen bij luchtverkeer in Suriname, valt het onderzoek daarvan rechtstreeks onder de procureur-generaal (pg). Minister Jubithana geeft aan dat de ICAO hiervoor andere voorschriften hanteert omdat het niet om strafrechtelijke onderzoeken gaat. Het

is daarom noodzakelijk dat er een onafhankelijk bureau wordt ingesteld. De Burgerluchtvaartwet geeft aan dat elk onderzoek onder de pg valt en dat zal ook moeten worden veranderd om zo een onafhankelijk instituut in het leven te roepen voor dergelijk onderzoek.

Waarnemend directeur, de Souza, geeft aan dat er technische assistentie verleend wordt aan de Casas vanuit de ICAO. De assistentie is nodig omdat er tekortkomingen zijn geconstateerd in de regelgeving en procedures die niet voldoen aan de ICAO standaarden. Deze moeten aangepast en/of gewijzigd worden. Ook kampt de organisatie met een tekort aan gekwalificeerd personeel en financiële middelen. “Een veilige luchtvaart is absoluut de backbone van elke economie”, benadrukt de functionaris. Daarom is het belangrijk om een luchtvaart te hebben die voldoet aan de standaarden van de internationale luchtvaart.

| cds | Door: Redactie