• zondag 27 November 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Suriname enige land in Amerika’s zonder wetgeving Inheemse rechten

| suriname herald | Door: Redactie

Suriname is het enige land in de Amerika’s dat geen wetgeving heeft om onze rechten als Inheemse volken te erkennen en beschermen. Al vele jaren horen we dat er wetgeving gaat komen, maar het komt niet. Zelfs vonnissen van het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten worden door de staat Suriname niet gerespecteerd.”

Dat zei VIDS-voorzitter Muriel Fernandes vandaag bij het buitengewoon congres van de Coördinator van Inheemse organisaties van het Amazone stroomgebied (COICA) in Hotel Elegance, waarbij Suriname als gastland optrad. “Het is jammer dat ik dit soort dingen publiekelijk moet vertellen aan onze gasten, maar het is de realiteit. We

hopen dat COICA als internationale organisatie die de hele wereld afloopt om op te komen voor onze belangen, daar ook de nodige aandacht aan zal besteden”, benadrukte Fernandes.

Zij heette de diverse delegaties van de Inheemse organisaties uit de Amazonelanden welkom in Suriname, dat ook één van de Amazonelanden is en één van de zeer weinige landen die nog voor meer dan 90 procent is bedekt met bos. “Wij als Inheemse volken hebben dat in stand gehouden en beschermd door de eeuwen heen, en de bossen verrijkt door het meenemen van plant-, boom- en diersoorten. De zogenaamde beschaving wilde ons verdrijven met hun vernietigende mijnbouw en houtkap, maar we hebben al eeuwen standgehouden en onze grondgebieden verdedigd. En tot vandaag strijden we nog”, zei de VIDS-voorzitter.

Zij wees erop dat de VIDS het instituut is van het traditioneel gezag van alle Inheemse volken in Suriname. Het gaat om de Kari’na, Lokono, Trio, Wayana, maar ook Akoerio, Wai-Wai, Okomoyana, Apalai, Tunayana en nog veel meer Inheemse volken. De Inheemse dorpen hebben allemaal hun dorpshoofden ook wel kapiteins genoemd, en sommige dorpen, vooral in het zuiden, hebben hoofdkapiteins en granmans.

“Dit zijn onze traditionele gezagsdragers, en die zijn allemaal verenigd in VIDS. De naam ‘vereniging’ is een westerse naam, maar wij zijn geen NGO. Dit is de manier waarop wij ons zelf hebben georganiseerd, in een instituut van het traditioneel gezag.”

Verder gaf ze aan dat de VIDS de vertegenwoordiging is van de Inheemse volken in Suriname en de gesprekspartner is van de overheid en vele andere organisaties. VIDS richt zich vooral op de wettelijke erkenning van de collectieve rechten met alle werk daaromheen, inclusief demarcatie van de Inheemse grondgebieden, versterking van de traditionele bestuurssystemen, maar ook het participeren in beleidsprocessen die met Inheemse volken te maken hebben.

Daarnaast zit VIDS onder andere in het Nationaal SDG-Platform, in de Nationale Biodiversiteitscommissie, in diverse projectstuurgroepen zoals het VN-joint programmabestuur en vele andere initiatieven zoals het Nationaal Klimaatakkoord en nationaal arbeidsbeleid.

“U bent hier in Suriname voor het bespreken van brandende issues, vooral op het gebied van milieu, en ook om uw nieuwe bestuur te kiezen. Wij van VIDS zijn graag bereid om uw werk in de regio en ook internationaal te ondersteunen”, zei Fernandes.

Foto: VIDS

Zij vindt het heel belangrijk dat de stem van de Inheemse volken wordt gehoord. Het zijn de dorpen die de gevolgen van al die moderne vernietigingen voelen, terwijl het ook de dorpen zijn die oplossingen kunnen aandragen. “Er wordt nationaal en internationaal onderhandeld over de bossen waarin wij al eeuwenlang wonen en die wij hebben beschermd en verrijkt. Er worden geweldige internationale fondsen en allerlei ingewikkelde mechanismen gemaakt, maar wat zien wij daarvan terug? U als regionale en internationale organisatie moet daar ook verandering in helpen brengen, die we ook concreet moeten zien en voelen in onze gemeenschappen”, aldus Fernandes.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie