• maandag 16 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Sociale uitkeringen worden wederom opgetopt

| sun.sr | Door: Redactie

De regering gaat binnenkort diverse sociale uitkeringen optoppen. Dit deelde president Chandrikapersad Santokhi mee in zijn nieuwjaarsrede bij de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). De regering heeft vandaag geëvalueerd. Het is nog niet duidelijk met hoeveel de uitkeringen opgetopt zullen worden en wanneer deze ingaan.

“Het doet pijn, wanneer je ziet, dat die noodzakelijke maatregelen tot problemen voor veel personen en gezinnen leiden. Gelukkig gaat het om een tijdelijke pijn, want het pad naar welvaart is wel ingezet”, zei de president. Hij merkte op dat bij het aantreden van deze regering gewerkt is aan het sociaal vangnet. “Toch blijkt, dat ofschoon de maatregelen zijn ingezet, niet alle maatregelen, al het effect hebben opgeleverd, waarvoor zij bedoeld waren. In dat kader heeft er onlangs een evaluatie plaatsgevonden en is het Sociaal Vangnet voor het jaar 2022 bijgesteld”.

De Algemene Ouderdoms Voorziening (AOV) is met 90% verhoogd, de Algemene Kinder Bijslag (AKB), met 150%, de Financiële Bijstand voor mensen met een beperking met 100% en de Financiële Bijstand voor zwakke huishoudens, met maar liefst 2930%. “Alle bedragen zijn met meer dan de inflatie van 2020, verhoogd, d.w.z. de koopkracht is daarmee ook wat toegenomen”, benadrukte Santokhi.

In het Sociaal Vangnet zaten nog meer programma’s zoals subjectsubsidie EBS, voedingsprogramma, werklozenuitkering vanwege de COVID-19-pandemie, schoolvervoer, babyvoeding en een klein schooltassenproject. Aan het Sociaal Vangnet is ca. SRD 1,4 miljard uitgegeven in 2021. Hiernaast zijn er nog vele reguliere sociale uitgaven geweest, de regering heeft de loontrekkers en bedrijven een heffingskorting gegeven op de loon- en inkomstenbelasting van SRD 750 per maand.

Verder zijn er in november en december 2020 twee bonussen gegeven van SRD 300 per persoon. Daarna hebben ambtenaren en daaraan gelijkgestelden, in juni 2021, een overbruggingstoelage van SRD 1000 per maand ontvangen. Dit gold niet voor degenen, met een salaris boven de SRD 12.500 per maand. De gepensioneerden van de overheid kregen toen een uitkering van SRD 750 per maand en onderstandgenietenden een uitkering van SRD 350 per maand.

In september 2021 is er een belastingvrije koerscompensatie van SRD 700 per maand verstrekt, waarbij een beroep op de particuliere sector is gedaan, om dit ook over te nemen. Al deze toeslagen betekenden dat de laagste loongroepen bij de overheid met meer dan 100% zijn gecompenseerd, d.w.z. meer dan de inflatie. Dit alles heeft de overheid ca. SRD 1,3 miljard gekost en is uit de eigen begroting betaald. Kortom, er is ca. SRD 2,7 miljard uitgegeven aan het Sociaal Vangnet en aan koopkrachtversterking van de bevolking. “Men moet niet doen alsof er niets is gedaan, want voor de kwetsbare groepen en laagste inkomens is de inflatie van 2020 en een deel van 2021 wel gecompenseerd”.

| sun.sr | Door: Redactie