• donderdag 30 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘Sociale maatregelen onvoldoende om leed samenleving te verzachten’

| dagblad de west | Door: Redactie

Afgelopen weekend schoten de brandstofprijzen de lucht in, hetgeen voor veel ongenoegen zorgde in de samenleving. De regering gaf aan tot de verhogingen te zijn overgegaan, omdat zij niet langer in staat is de brandstofprijs te subsidiëren.

De brandstofprijzen zullen derhalve marktconform worden gemaakt. Tijdens de openbare vergadering gisteren in De Nationale Assemblee (DNA), hebben assembleeleden duidelijkheid gevraagd over de situatie die is ontstaan nadat de regering heeft afgekondigd subsidies te zullen afbouwen.

Stanley Raghoebarsing minister van Financiën en Planning, deelde gisterochtend tijdens een persconferentie mee, dat de subsidies die de regering gaf op brandstof niet langer houdbaar zijn. ‘’Per maand gaat

er naar subsidie voor brandstof, voornamelijk diesel, SRD 350 miljoen. Dat is iets dat we niet kunnen trekken’’, zei Raghoebarsing. Met ingang van gisteren is de prijs van ongelode benzine marktconform.

Diesel is tussen SRD 4 tot SRD 6 per liter gestegen. Ofschoon de subsidies op brandstof afgebouwd worden, zullen bus- en boothouders wel gesubsidieerd worden. In maart zullen de brandstofprijzen weer aangepast worden. De subsidie op elektriciteit en kookgas zal ook worden afgebouwd. ‘’Het systeem dat wij herintroduceren is niet nieuw, het is vanaf 2005 tot 2012 toegepast in Suriname. En het heeft goed gewerkt‘’, aldus Raghoebarsing.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar, vroeg of er een aparte vergadering uitgeschreven kon worden over het afbouwen van de subsidies. Hij is van mening dat er binnen zo een korte tijd niet goed uitgelegd kan worden wat er speelt. BEP-fractieleider Ronny Asabina, wilde weten wat de status is van het Herstelplan 2020-2022. Volgens Asabina is deze periode reeds verstreken en weet men niet wat de realisatiegraad is van herstelplan. ‘’De regering komt met een scala aan lastenverhogende maatregelen zonder dat parlementariërs zich over dat beleid hebben uitgesproken. Dit betekent dat wij vooruitlopend op de uitleg van de minister moesten beschikken over dat plan.‘’

VHP-fractieleider Asis Gajadien voerde aan, dat de virtuele valutadruk momenteel erg hoog is in de economie. ‘’Als we naar Staatsolie kijken, dat ongeveer 34 miljoen liter diesel per maand produceert en wij 22 miljoen gebruiken en verkopen, dan zien we een virtuele valutadruk die heel hoog is.‘’ Volgens Gajadien zijn er concurrenten als SOL op de valutamarkt met diesel van Staatsolie die in US-dollars wordt verkocht. Hij vroeg aandacht hiervoor. Ook wilde Gajadien documentatie van de regering en hoe het sociaal beleid eruit ziet.

Melvin Bouva (NDP) vindt het goed dat er maatregelen getroffen worden, maar de nu doorgevoerde maatregelen zijn bijzonder zwaar voor het volk. ‘’Het volk kan geen extra maatregel meer aan. Ik wil de regering oproepen om alle maatregelen die zij denkt te nemen, wil nemen en toe nu toe heeft genomen, op de balans te zetten. A hebi, de maatregelen zijn te zwaar voor die samenleving.‘’ Het is volgens Bouva begrijpelijk, dat er uitgave beperkende en kostenverhogende maatregelen getroffen moeten worden, maar er is geen rek meer bij het volk. ‘’Er moet een duidelijke balans zijn. Een zak aardappel kost al SRD 70. De kosten van het levensonderhoud zijn niet meer te doen, een ei is op weg naar SRD 15. Mensen hoeven geen pracht en praal te hebben, maar voeding moet betaalbaar zijn.‘’ Bouva vindt dat er rekening moet worden gehouden met de nood en de pijn van de samenleving. ‘’De brandstofprijs is in één keer met meer dan SRD 3 de lucht ingegaan’’, zegt hij. De sociale maatregelen zijn volgens hem volstrekt onvoldoende om het gewicht van deze maatregelen te dragen. Patricia Etnel (NPS) zei dat het volk vreselijke tijden meemaakt, enkel omdat de regering meer wil verdienen. ‘’Bij de vorige regering wilden wij weten of de olie die komt, gouden olie is, maar wat is de olie die nu komt dan, diamant? Regering, gezinnen komen niet meer uit als je geen SRD 12.000 hebt. We zijn niet goed bezig. A samenleving no mang tek moro, wins’ un wanin un no mang‘’, aldus Etnel.

Parlementsvoorzitter Marinus Bee, vroeg de regering te verklaren wat er precies aan de hand is en hoe er hierop ingespeeld zal worden. De minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin, voerde namens de regering het woord. ‘’Dit is een vraagstuk waarover er veel meer informatie verschaft moet worden. De regering heeft in kader van het voorzettend beleid ten aanzien van economisch herstel, bepaalde maatregelen moeten treffen. We zullen alle informatie en transparantie aan u verschaffen‘’, zei Ramdin. Bee deelde mee, dat de regering donderdag tijdens een themavergadering verder zal ingaan op het afbouwen van de subsidies en het Sociaal Programma.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie