• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Slavernij en Indiase contractarbeid zijn twee kanten van dezelfde munt

| snc.com | Door:

Op 1 juli wordt in Nederland en Suriname jaarlijks de dag van de afschaffing van de gruwelijke slavernij in 1863 Suriname met veel media-aandacht herdacht. Tien jaar later zijn ruim 34000 Brits-Indiërs naar dit land gebracht om de slavenarbeid op deze Nederlandse kolonie voort te zetten. Onderzoek laat zien dat ook bij het instituut van Indiase contractarbeider duidelijk sprake is geweest van mensenhandel en mensenrechtenschendingen.

Geconstateerd is de slavenarbeid en de Indiase contractarbeid twee kanten zijn van dezelfde munt. Niettegenstaande is slechts de slavenarbeid op internationaal niveau erkend als misdaad tegen de menselijkheid. Dit is onrechtvaardig dus voor rechtvaardigheid zal moeten worden

gestreden.

Inmiddels is samen met de Universiteit van Lucknow door enkele nakomelingen van de contractarbeiders wereldwijd een juridisch proces in voorbereiding ter verkrijging van de internationale erkenning van Indiase contractarbeid als misdaad tegen de menselijkheid.

Zeer lovenswaardig is het, dat het dekolonisatieproces door meer Surinaams- Hindoestaanse Nederlanders zelf voortvarend zichtbaar wordt gemaakt. De Afro-Surinaamse Nederlanders zijn veel langer mee bezig en boeken inmiddels zoetjesaan enige resultaten.

 Wie het Nederlandse koloniale verleden kritisch heeft bestudeerd, zal zonder twijfel al tot het inzicht zijn gekomen dat de gruwelijke slavernij en de Indiase contractarbeid (Indian Indentured labour) werkelijk twee kanten zijn van hetzelfde munt. In beide

gevallen komen de fenomenen 'mensenhandel en mensenrechtenschendingen' heel duidelijk naar voren. Het beoogde juridische proces zal naar verwachting in de loop van deze zomer door een advocate van het Hof van Justitie in New Delhi aanhangig worden gemaakt.   

Dr Shardhanand Harinanadan Singh (PhD)

Slavernij en Immigratie Suriname

 

| snc.com | Door: