• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Santokhi: “Suriname blijft zich inzetten voor de geest achter de SDG’s”

| dagblad suriname | Door: Redactie

President Chandrikapersad Santokhi heeft maandag bij het hoofdkantoor van de Verenigde Naties de top voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG) toegesproken. Hij beklemtoonde, dat Suriname zich, ondanks uitdagingen zowel mondiaal als nationaal, blijft inzetten voor de geest achter de overeengekomen SDG’s.  

President Santokhi gaf aan dat er als gevolg van meerdere crisissen een zware druk wordt gelegd op de weerbaarheid van de samenleving. De beschikbare budgetten die voor regulier beleid bestemd zijn worden als gevolg hiervan voor andere prioriteiten ingezet. Dit gaat ten koste van de SDG’s. Hij is van mening, dat vele landen met een grote bevolking juist

als gevolg van de mondiale crises worden achtergelaten. “Desondanks gaan wij door”, stelt president Santokhi. 

De regering heeft SDG’s integraal geïncorporeerd in het nationale beleid. Daarnaast zijn de SDG-commissie en een SDG-platform opgericht en operationeel. De regering van Suriname geeft prioriteit aan het verlenen van financiële steun aan kwetsbare groepen in onze samenleving, ook in afgelegen gebieden van het land. 

Suriname staat voorts achter het thema van de summit: ‘Een duurzame toekomst veiligstellen’.

De top komt op het moment dat de tweede helft van de deadline voor het verwezenlijken van de Agenda 2030 en de SDG begonnen is. De summit staat aan het

begin van een veelomvattende agenda van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

| dagblad suriname | Door: Redactie