• donderdag 07 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

RUIM 1000 NIEUWE AMBTENAREN IN OVERHEIDSDIENST?

| dagblad de west | Door: Redactie

Vlak na de inauguratie in 2020 van de huidige regering, liet president Chandrikapersad Santokhi in een schrijven aan de ministers van zijn kabinet weten, dat hij de opdracht had gegeven, een algehele personeelsstop te hanteren. De president stelde in augustus 2020, dat er geen nieuw personeel ten behoeve van overheidsdiensten zoals ministeries, semi-parastatale instellingen en parastatale instellingen, aangetrokken zou worden.

“Alle sollicitaties die thans in behandeling zijn bij voorgenoemde instellingen, dienen per onmiddellijke ingang aangehouden te worden”, aldus het staatshoofd. De reden voor de personeelsstop werd toen vooralsnog in het schrijven niet genoemd, maar waarschijnlijk werd deze beslissing genomen gezien het enorme aantal

ambtenaren dat in dienst is van de overheid en de financiële situatie waarin ons land verkeert.

Keerpunt kent dit verhaaltje op zijn duimpje, want verschillende regeringen hebben voor hun aantreden gesproken over de noodzaak het ambtenarenapperaat te saneren. Jammer genoeg is dit tot op heden geen enkel kabinet gelukt. Momenteel telt het ambtenarenbestand rond de 48.118 personen en volgens economen, zijn dit er 30.000 te veel. Volgens deskundigen moet dit aantal overtollige ambtenaren zo snel als mogelijk ontheven of elders geplaatst worden. Gezien dit aantal rond de 25 procent ligt van de beroepsbevolking, is het een enorme financiële aderlating voor de staat. Het enorme vraagstuk dat dan ook al jaren een knelpunt vormt, is hoe dit overbelaste ambtenarenapparaat afgeslankt kan worden, gezien onze economie deze last niet langer kan dragen.

Het IMF heeft deze kwestie ook aangehaald tijdens zijn bijeenkomsten met de regering en adviezen gegeven, hoe deze kwestie op een structurele wijze aangepakt kan worden. In maart 2021 stelde de minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo reeds, dat een aantal ambtenaren zou worden ondergebracht in de particuliere sector. De bewindsman gaf toen aan, dat de tijd was aangebroken om het ambtenarenapparaat te verkleinen, gezien het voor een enorme financiële druk op de overheid zorgt.

Het verbaasd ons dan ook te vernemen dat op minimaal twee ministeries, er ruim 1000 ambtenaren zijn aangenomen voor administratieve werkzaamheden.  Deze geregeld mensen staan naar verluidt, inmiddels op de loonlijst van de staat. Gebleken is dat er ook op andere ministeries, semi-parastatale instellingen en parastatale instellingen, personeel is aangetrokken in de afgelopen periode. Zelfs de Communicatie Dienst Suriname (CDS), het Kabinet van de President en het Kabinet van de Vicepresident, blijken nog steeds mensen afgetroggeld uit het bedrijfsleven om bij hen te komen werken. Wij vragen ons af, wie de regering hiermee tracht voor de gek te houden, want dat ‘feestje’ van mensen accommoderen binnen het ambtenarenapparaat gaat rustig door en niemand die er een stokje voor steekt.

| dagblad de west | Door: Redactie