• woensdag 22 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ricky Stutgard: “Hoe wil je doorgaan met een systeem waarvan het fundament niet deugt?”

| dagblad suriname | Door: Redactie

Een deel van de leerlingen van leerjaar 10 heeft na de behandeling van de bezwaarschriften het advies gekregen om de klas over te doen. Die mogelijkheid bestaat niet voor de overige leerjaren. Leerlingen van leerjaar 3 tot en met 9 kunnen de klas niet overdoen. In een reactie tegenover Dagblad Suriname, zegt Ricky Stutgard, dat dit een vorm van discriminatie is en het nemen van ad-hoc beslissingen.

Niet logisch

“Op basis waarvan wordt een kind wel of niet geschikt geacht? Wat we nu krijgen is dat als de juf niet van het kind houdt, een negatieve beslissing wordt genomen. Is de juf

het kind wel goed gezind, dan krijgt het een tweede kans. Ook de invloed van de ouders zal van invloed zijn. Goed geschoolde mondige ouders zullen hun invloed aanwenden om de juf te  overtuigen / dwingen / omkopen dat hun kind een tweede kans verdiend. De ouders van kinderen die minder ontwikkeld en bespraakt zijn zullen het onderspit delven. Ik wil er bovendien op wijzen dat alle kinderen vanaf het derde leerjaar (1ste klas) de gelegenheid moeten krijgen om de vaardigheden (taal, rekenen, schrijven) die ze ontbreken te kunnen bijschaven door het schooljaar opnieuw te kunnen doen. Let wel ons
leerplicht is tussen 4 – 16 jaar. Zoals de situatie zich nu voordoet, mag een kind het derde leerjaar tot en met het negende leerjaar niet opnieuw doen, maar het 10e leerjaar wel. In het 10e leerjaar zijn de de kinderen 11  –  12 jaar. Aangezien de leerplicht tot 16 jaar is zal het dus inhouden dat een leerling 4 tot 5 keren het 10e leerjaar opnieuw mag doen, maar niet mag doubleren tussen het 3e en 10e leerjaar. Dat is toch niet logisch!”

 Kleuteronderwijs sterk onderschat

Aan Stutgard werd gevraagd vanaf welke leerjaar de problemen zoals lezen, schrijven en rekenen, aangepakt zouden moeten worden. Hierop geeft hij aan, dat hij in eerste instantie erop wil wijzen dat mensen het kleuteronderwijs sterk onderschatten. “Kinderen beginnen vanaf hun peuterfase met  ‘rekenen’, ‘schrijven’ ( grove motoriek, krabjes maken etcetera) lezen ( plaatjes lezen) en taal.  Daar kan men al een beeld hebben als er iets  fout gaat met het kind. Kinderen moeten daarom kleuteren. Kinderen die niet kunnen lezen (de taal niet beheersen) zullen veel problemen krijgen met redactiesommen en met cijferen. Ze zullen ook de andere vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, Kennis der Natuur niet aankunnen. Het is daarom ongelofelijk dat personen die wij achten intelligent te zijn het doorstroomsysteem goed praten”, stelt Stutgard.

 Drop-outs

Volgens hem is het begrip “Doorstroomsysteem” een verzinsel van oud-minister Marie Levens. Hij geeft aan, dat dit begrip in de fysica voorkomt. En het houdt in dat water (vloeistof) stroomt van een hoger naar een lager niveau. “In het geval van mevrouw Levens stromen de kinderen van een lager naar een hoger niveau. Vandaar dat zaken nu ook goed misgaan in het Surinaams onderwijs. Ik heb daarom een extra dimensie aan het begrip ‘drop-outs’ gegeven. Niet alleen zijn het jongeren die de schoolbanken vroegtijdig verlaten, maar ik zet er iets extra bij. De Surinaamse vorm van drop-outs is ook, dat als je vanaf het 3e leerjaar niet kan lezen en rekenen, je dan al een drop-out bent, omdat je de hogere klassen niet aan zal kunnen en dan in het 10e leerjaar uit het onderwijssysteem getrapt zal worden. It is just a matter of time or out of the system.”

 Instabiel persoon

Vervolgens is aan Stutgard gevraagd wat zijn verwachtingen waren van de nieuwe Onderwijsminister en of hij vindt dat zaken op de juiste manier worden aanpakt. Hierop antwoordt hij: “De huidige onderwijsminister heeft zeker nu een Guiness record op zijn naam. Binnen 8 maanden promoveerde hij tot professor. De wetenschappelijke stoel was nog niet warm of hij werd benoemd tot ambassadeur in Frankrijk. Hij was in Frankrijk nog bezig uit te pakken of hij vloog al terug naar Suriname om minister van onderwijs te worden. Dat geeft aan dat de man niet weet wat hij wil dan wel dat hij hebzuchtig is. He wants it all! Hij is dus een instabiel persoon. Het onderwijs heeft een sterke persoonlijkheid nodig om de huidige problemen op te lossen. En het was meteen raak. De minister handhaaft het mislukt doorstroomsysteem, slechts omdat al 100 miljoen Amerikaanse dollar verspild zijn. Hoe wil je doorgaan met een systeem waarvan het fundament niet deugt?”

Experimenteren met de kinderen

Stutgard zegt dat Marie Levens misbruik heeft gemaakt van de Covid-periode om haar hersenspinsels door te drukken zonder te zoeken naar een breed draagvlak. “Ze behoorde onderwijsconferenties te houden waarbij alle stakeholders aan participeerden. De randvoorwaarden behoorden in place te zijn. Daarmee bedoel ik dat iedereen op de hoogte moest worden gebracht wat de onderwijsvernieuwingen zouden inhouden. De leerkrachten moesten zijn getraind, scholen en lokalen moesten zijn gebouwd, meubilair en practicumfaciliteiten moesten zijn aangeschaft en bovendien moest eerst met een pilotproject gestart zijn. Ook moest duidelijk zijn wat de vernieuwingen allemaal zou gaan kosten en wat de levensvatbaarheid er van was en wie het allemaal zou gaan betalen?”

Stutgard geeft aan, dat Etnel gezegd zou hebben dat pas over 5 jaren de voordelen van het doorstroomsysteem te zien zouden zijn. Ook Rusland zou gesproken hebben over een tijdsperiode van 5 tot 10 jaren. “Waarover hebben deze mensen het? Willen ze 5 tot 10 jaren met onze kinderen en kleinkinderen gaan experimenteren? Waar halen zij die bevoegdheid vandaan om dat met onze kinderen en kleinkinderen te doen?”, zegt Stutgard. Hij merkt op, dat Rusland ook een van de trekkers was van het BAMA model op de universiteit. “De vierjarig B.Sc. opleiding werd afgeschaft en het 5 jarig BAMA model (binnen 5 jaren zowel de B.Sc. en M.Sc opleiding succesvol afronden) werd geïntroduceerd. Het werd toch een totale mislukking omdat de randvoorwaarden er niet waren? Hoe kan dan dezelfde Rusland de durf hebben met ons kinderen en kleinkinderen te willen experimenteren?”

 Doorstroomsysteem afschaffen

Het eerste dat minister Ori moet doen is het doorstroomsysteem afschaffen, stelt Stutgard. Hij is van mening dat de vernieuwingen op ijs moeten worden gezet. Ouders die willen dat hun kind het jaar opnieuw moeten doen, moeten hun zin krijgen. “Kinderen die toch doorgestroomd zijn, moeten zoals we het vroeger kenden, voorwaardelijk overgaan. In het eerste kwartaal zal dan na worden gegaan als ze hun achterstand hebben kunnen inlopen. Gepensioneerde leerkrachten moeten hierbij helpen en dus wederom in dienst genomen worden om de achterstanden in te lopen. Ik ben niet tegen vernieuwingen. Het leven is niet statisch maar dynamisch, maar we moeten ons verstand gebruiken bij elke stap die we maken. Maar, een ding is duidelijk: Life is a struggle. It always was and it always will be. Dus wij moet onze kinderen leren om te vechten voor de dingen die ze willen. ‘Gratis overgaan’ is uit den boze”, aldus Stutgard.

SK

| dagblad suriname | Door: Redactie