• dinsdag 05 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regering trapt af naar verkiezingen

| dagblad suriname | Door: Redactie

De regering is gisteren met betrekking tot de algemene politieke beschouwingen ingegaan op de vragen die door de verschillende fracties waren gesteld. De president gaf aan, dat Suriname het land is dat we gemaakt hebben voor ons in goede en slechte tijden. Maar we zien dat een deel van de bevolking dat niet heeft gewild en het land de rug heeft toegekeerd. Zij zijn vertrokken naar voornamelijk Nederland. En dat gaat nog steeds door. 

De regering had het ook over de gekleurde bromkidjari, maar hierop is er nu grote kritiek. De president heeft meer dan andere presidenten het verwijt gehad dat

hij niet alle bloemen evenveel waarde geeft.Dat kan te maken hebben met het feit dat er mogelijk sprake is van discriminatie, maar het kan ook te maken hebben met het feit dat bepaalde groepen zich door de geschiedenis relatief sneller benadeeld en gediscrimineerd voelen en/of dat bepaalde groepen bij benadeling en discriminatie niet geneigd zijn massaal te protesteren. 

Opmerkelijk is tijdens deze algemene politieke beschouwingen dat er enkele keren verwezen is naar de decembermoorden. De vraag is waarom we onder deze moeilijke economische en sociale omstandigheden moeten verwijzen naar de decembermoorden. Het lijkt ons totaal niet relevant om hiernaar te verwijzen.

Het is alleen bedoeld om de rust in DNA in disbalans te brengen en politieke opponenten uit balans te halen. Wij vinden ook dat het verwijzen naar de vorige regering, al meer dan 2 jaren, voorbij is. Het is een teken van zwakte als de regering blijft verwijzen naar de keuzes van de vorige regering. 

De regering moet eerder praten over groei en vooruitgang in percentages en tot op zekere hoogte heeft de president dat gisteren wel gedaan. Alleen heeft hij nagelaten op de streefpercentages te noemen. In de rede van de president vonden wij opmerkelijk de mededelingen gedaan over de olie-inkomsten. Hij gaf aan dat de olie-inkomsten niet in verkeerde handen moeten komen. Daarmee geeft de president te kennen, dat het bij de verkiezingen van 2025 gaat om de oliedollars. 

We weten dat de corruptie in Suriname op een behoorlijk hoog niveau zit. Dat betekent dat de politieke partijen die aan de macht zijn geweest en dat zijn alle grote partijen die aan de macht zijn gekomen, de oliedollars zullen opzuigen. We hebben gezien in Suriname dat er geen mechanismen zijn om het verdampen van kapitaal aan te pakken. Het volk kijkt doorgaans lijdelijk toe hoe grote sommen verdwijnen, althans dat van het verdwijnen geen verklaring kan worden gegeven.      

Heel opmerkelijk waren ook de opmerkingen die door de president zijn gedaan over de vakbeweging. Wij weten dat eerder alleen de Raad van Vakcentrales in Suriname een gesprekspartner was van de regering wanneer het gaat om regeringsmaatregelen. Nu heeft de president het gehad over de andere vakbonden naast Ravaksur. Dat betekent dat Ravaksur nu een behoorlijke concurrentie kent en dat Suriname niet 1 alles-overkoepelende confederatie van vakcentrales kende. Nu hebben we 2 overkoepelende confederaties. De vraag rijst of deze tweede confederatie ook internationaal binnen de VN zijn erkend. Als dat niet het geval is dan kan dat straks wel het geval zijn. Dan zal dat betekenen dat de regering dan twee confederaties van werknemers als gesprekspartner heeft. In elk geval heeft de regering van Suriname laten weten dat ze naast Ravaksur een tweede entiteit van gelijke waarde als gesprekspartner kent. Daarmee is de autoriteit en de representativiteit van de Ravaksur in het geding, zij heeft het monopolie niet meer. Er is een precedent geschapen waardoor de regering in de komende periode met de tweed groep moet gaan praten. De vraag is welke van de 2 groepen meer bonden en meer leden aan zijn zijde heeft. Het bestaansrecht van Ravaksur is dus in het geding.  

De regering heeft ook laten weren dat de eisen (van de vakbeweging) soms buiten de realiteit van de economie liggen. Dat gevoel hebben wij ook omdat we vaak vakbonden horen zeggen dat het economisch probleem hen niet aangaat.  

Opmerkelijk is ook dat de president de harmonie van de samenleving en vrede bij de verkiezingen ook benadrukte. In elk geval is de harmonie in de coalitie niet te zijn en dat zal gaan doorsijpelen naar beneden, vooral daar waar de mensen laaggeschoold zijn en de politiek(voering) niet begrijpen. 

Wij vrezen dat bij de komende verkiezingen er geweld kan gaan optreden. Dat komt vooral door de vijandige houding waarin de ABOP en de VHP staan. Wat ook onze aandacht heeft zijn de opmerkingen met betrekking tot de schijnwelvaart wat geen goed verantwoordelijk bestuur is. Daarmee leek de president te verwijzen naar het verdelen van de pakketten en de gratis dokterskaarten die verdeeld zijn door de vorige regering waardoor men het gevoel had niet in armoede te leven.    

Wij vinden dat de bevolking niet opgezadeld moet worden met verhalen over schulden, rente en schuldeisers. Dat zijn regeringsproblemen en de regering moet dat ook intern oplossen.

| dagblad suriname | Door: Redactie