• dinsdag 16 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regering bespreekt zorgpunten btw-wet met vakbeweging

| starnieuws | Door: Redactie

De regering onder leiding van president Chan Santokhi heeft de vakbeweging ontvangen om te praten over de zorgen die er zijn over de nieuwe btw-wet. Er wordt gezocht naar oplossingen.

President Chan Santokhi heeft overleg gehad met C-47, de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) en  vertegenwoordigers van veiligheids- en gezondheidsbonden. Zij hebben een ultimatum gesteld over het aanhouden van
de gewijzigde btw-wet die op 1 oktober ingaat. De regering wil samen met de vakbonden de pijnpunten van de btw-wet analyseren en deze met De Nationale Assemblee te bespreken.

Concrete voorstellen die tijdens de vergadering naar voren zijn gebracht, zullen gezamenlijk worden geëvalueerd en er zal een grondige beoordeling plaatsvinden van de uitvoerbaarheid ervan. De president heeft de vakbonden dinsdag ontvangen op zijn kabinet. Het belangrijkste agendapunt van het overleg was de nieuwe btw-wet, waarover de vakbonden zich zorgen maken, deelt de Communicatiedienst Suriname mee. Tijdens de bespreking luisterde de president naar de zorgpunten van de vakbonden

en benadrukte het belang van een open en constructieve dialoog en transparante communicatie tussen de regering en de vakbonden.  De president liet optekenen dat de regering het belangrijk acht om samen met de vakbonden oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd. De regering zal zich tevens blijven inzetten voor een constructieve samenwerking en dat zij verdere stappen zal ondernemen om te komen tot een evenwichtige en doeltreffende uitvoering van de btw-wet.

| starnieuws | Door: Redactie