• zaterdag 20 July 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regering bekijkt extra incentive voor ziekenhuispersoneel

| suriname herald | Door: Redactie

De regering is met de directie van ziekenhuizen bezig na te gaan welke extra incentive gegeven kan worden aan het ziekenhuispersoneel. Dit als poging om de werkers binnen boord te houden en ervoor te zorgen dat ze het land niet verlaten. Om het acuut tekort aan verpleegkundigen bij de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) op te vangen wordt nagegaan om buitenlandse krachten in te huren zodat de zorg niet in gevaar komt.

Met Cuba is gesproken om na te gaan welke gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen worden gehaald om de zorg te blijven bieden. Vanuit het ministerie

van Volksgezondheid wordt via overleg met diverse vakgroepen nagegaan hoe de nijpende situatie in de sector kan worden opgelost.

In gesprek met Radio ABC zegt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, dat er ook een tekort is aan verbruiksartikelen waarbij op sommige spullen er zelfs een rantsoen is. Er is onder meer een verlate aankomst van sommige zaken zoals infuusvloeistoffen en antibiotica waarbij gekeken is of in Guyana het nodige kan worden gehaald.

Ramadhin haalt aan dat ook het buurland slachtoffer is van de verlate levering van artikelen. Met het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname (BGVS) wordt getracht de aanschaf van de nodige medicamenten veilig

te stellen. Aan het bedrijf moeten achterstallige betalingen eerst aangezuiverd worden.

De minister zegt de noodkreet vanuit de medische sector serieus te nemen. Hij is continu in contact met alle actoren.

Ramadhin gaf aan dat ook met het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) de aldaar heersende problemen bekeken worden. Daar zijn nog te betalen rekeningen naar de bank gestuurd voor verdere verwerking. Met het ministerie van Financiën wordt ook hard gewerkt de financiële uitdagingen op te lossen.

Ramadhin gaf aan, dat met het gezond worden van de economie de volksgezondheid ook beter zal worden. Echter heeft de sector nog te kampen met structurele problemen. Heel wat leveranciers hebben hun diensten aan de overheid stopgezet omdat ze bijvoorbeeld contante betalingen eisen. De bewindsman wijst erop dat de noodoplossingen die nu getroffen worden de problemen niet meer kunnen bijbenen. Het is noodzakelijk dat er structureel een antwoord gevonden wordt, aldus Ramadhin.

 

| suriname herald | Door: Redactie