• donderdag 01 June 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Regeercoalitie bespreekt verslag pre-dialoogsessies

| suriname herald | Door: Redactie

De regeringscoalitie heeft het verslag van de pre-dialoogsessies besproken tijdens een bijeenkomst in het Perscentrum van het Kabinet van de President. Deze sessies vonden plaats na de onregelmatigheden op 17 februari 2023 en betrokken de gehele bevolking om inzicht te krijgen in de situatie. President Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk waren aanwezig, samen met andere overheidsfunctionarissen. 

Tijdens de bijeenkomst werden onderwerpen zoals macro-economie, fiscaal beleid, het IMF-programma, capaciteitsversterking, maatregelen ter bescherming van de samenleving en integriteitskwesties besproken. Beiden benadrukten de noodzaak van collectieve inspanningen voor duurzame ontwikkeling. Het staatshoofd merkte op dat het verslag zal dienen als basis voor verdere

discussies over de ontwikkelingsrichting van Suriname in de tweede helft van de regeertermijn.

Het gepresenteerde verslag biedt een gestructureerd overzicht van de verschillende belangrijke punten die tijdens de voorafgaande gesprekken zijn besproken door diverse organisaties, groepen en individuen. De regering zal moeten reageren op verschillende aspecten, waaronder verbeterd onderwijs, kwalitatieve gezondheidszorg en een betere communicatie tussen de regering en belanghebbenden. 

De resultaten van de pre-dialoog vormen een solide basis voor effectieve en tastbare ontwikkelingen in de tweede helft van de regeertermijn. Er is eenheid nodig binnen de regering om doeltreffende stappen te kunnen nemen.

DNA-lid Obed Kanape (ABOP) benadrukte dat er realistische prioriteiten moeten worden vastgesteld, die haalbaar zijn. Hij is van mening dat er een sterke samenwerking moet zijn tussen de publieke en private sector om Suriname te kunnen ontwikkelen. Kanape merkt op dat er moeilijke maatregelen genomen moeten worden om de economie weer in balans te brengen. 

“Het is noodzakelijk om de economie niet verder te laten verslechteren. Dat heeft de president de afgelopen twee jaar geprobeerd recht te zetten.”

Collega-parlementariër Asiskumar Gajadien (VHP) benadrukt dat politici met een bepaalde ontwikkelingsvisie de verkiezingen ingaan, maar dat voornamelijk ambtenaren verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Deze ambtenaren werken niet altijd in lijn met de ontwikkelingsvisie van de coalitie en politici. 

Gajadien pleit voor een drastische verandering op dit gebied. “We hebben in dit land een politiek partijenstelsel. Dat betekent dat je geen parlementslid wordt zonder lid te zijn van een politieke partij”, aldus Gajadien.


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie