• dinsdag 05 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ramdin: OVER VISVERGUNNINGEN

| dagblad de west | Door: Redactie

RAMDIN: ‘GESPREKKEN OVER VISVERGUNNINGEN BLIJVEN HOOG OP AGENDA GUYANA STAAN’

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, heeft onlangs tegenover de krant gezegd, dat de ge-sprekken met betrekking tot het verkrijgen van visvergunningen in onze territoriale wateren, nog steeds hoog op de agenda staat van Guyana.

“ Ik heb de Guyanese minister gezegd, dat we nu niet hoeven te praten over wat zij denken dat zij kunnen krijgen, want dat gaat niet gebeuren op deze manier. Wat we moeten doen, is goed begrijpen waar beide landen staan en daarbij moeten zij de nationale en praktijkwetgeving eerst begrijpen voor

wat betreft het visgebeuren.

Ook moeten wij onze internationale verplichtingen niet vergeten naar Europa en dan pas willen wij goed begrijpen wat de situatie is van Guyana. Als we de vinger kunnen leggen op de zere plek, dan pas zullen wij zien hoe wij daarmee kunnen omgaan”, aldus Ramdin.

De minister benadrukt, dat wij historisch weten dat de voornaamste vissers Guyanezen zijn in ons land. Ook haalde hij aan dat de kwestie met betrekking tot de dubbele visvergunningen en het verstrekken van visvergunningen aan Surinamers, die deze op hun beurt weer verkopen aan Guyanese vissers, ook nog niet is opgelost.

“De visserijdienst moet

nu een overzicht gaan krijgen van wie zijn visvergunning doorverkoopt. Er is veel controle die moet worden uitgevoerd en er zijn ook veel zaken die met het GPS-systeem kunnen worden nagegaan, waaronder of zij niet in territoriale wateren vissen.

Wij hebben ook een vismanagementprogramma, dat tot doel heeft onze vispo-pulatie op niveau te houden. Dit programma is ook onderdeel van de internationale overeenkomsten die Suriname is aangegaan. De Guyanezen denken dat ze gewoon à la dol kunnen vissen en daarom zijn hun visgronden uitgeput.

Ons doel is langdurig gebruik te maken van de resources. Ik heb daarom wanneer deze kwestie wordt besproken met de Guyanezen, dit zorgpunt benadrukt”, aldus Ramdin.

Guyanese vissers

Over de kwestie betreffende het uitgeven van visvergunningen aan Guyanese vissers, heeft president Chandrikapersad Santokhi, vorig jaar in gesprek met De West, duidelijkheid gegeven. ‘’De Guyanese vissers zijn al decennia hier in Suriname, wat erbij vermeld moet worden, is dat Surinamers zelf niet vissen en ze zitten ook niet die sector.

Het zijn buitenlanders zoals Guyanezen, Chinezen, Haïtianen, Vietnamezen enzovoort, die hier vissen. Zo krijgen wij onze vis door betrokkenheid van buitenlandse vissers”, aldus de president.

Ook haalde de president aan dat vanuit Guyanese kant, er ook gevist wordt in Surinaamse wateren met visvergunningen van Surinamers. “Het gebeurt al jaren dat Guyanese vissers die woonachtig zijn in Guyana, vissen in Surinaamse wateren met visvergunningen die eerder hier waren uitgegeven aan Surinamers.

Hierdoor zijn er in Guyana vissers en visbedrijven die een vergunning hebben van Suriname en ze betalen aan die tussenpersonen USD 5000. Vervolgens werd de vraag gesteld door de Guyanese overheid aan de Surinaamse regering, waarom zij via een tussenpersoon aan een visvergunning moeten komen, terwijl zij dat geld zouden willen betalen aan onze overheid.

De regering heeft naar aanleiding hiervan het verzoek gedaan aan Guyana, te inventariseren hoeveel Guyanese vissers er momenteel actief zijn in onze wateren met een Surinaamse visvergunning en er is toen gebleken, dat sommige vissers een vergunning hebben die in tweevoud is verkocht met dezelfde registratie”, aldus de president.

Tijdens het onderzoek via het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, is de regering erachter gekomen, dat de vergunningen zijn uitgegeven aan Surinaamse ondernemers en deze bedrijven hebben volgens de president, de vergunningen vermoedelijk doorverkocht.

Nu is de staat bezig te onderzoeken wie deze Surinaamse bedrijven zijn, en dat kan alleen als de Guyanese vissers de bestaande vergunningen afstaan. Die moeten ingetrokken worden en daarna weer worden uitgegeven. “We hebben daarom Guyana toen gevraagd, om ons de namen en de gegevens te sturen.

Uiteindelijk hebben we de lijsten ontvangen en als we alles optellen, komen we op een aantal van 150 visvergunningen. Er is nooit beloofd om 150 visvergunningen te verstrekken’’, aldus het staatshoofd. “Wij zijn tijdens het onderzoek erachter gekomen, dat deze 150 vergunningen ook nog bestaan uit boten die opereren met kopieën van dezelfde registratie.  Het is heel gecompliceerd.’’

Het staatshoofd zegt dat de regering dit probleem, dat al jarenlang bestaat, goed wil oplossen. “Deze illegaliteit moet eindelijk goed aangepakt worden.’’ Daarom is tussen de president van Guyana, Irfaan Ali en president Santokhi afgesproken, dat de landen een visserijovereenkomst zullen sluiten, zoals Suriname heeft gedaan met meerdere landen.

“Dit wordt nu voorbereid, waardoor je meer inkomsten hebt als staat en een betere controle, want als je een visserijovereenkomst hebt, moet je volgens afspraak, een deel van de vis hier afleveren, wat nu niet het geval is”, verduidelijkt de president.

-door Gladys Findlay-


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| dagblad de west | Door: Redactie