• maandag 11 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President: ‘Staatsschuld verlaagd tot 3,1 miljard’

| ABCSuriname | Door: Redactie

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens de Buitengewone Openbare Vergadering van het parlement aangegeven dat na 3 jaren regering Santokhi-Brunswijk de nationale schuld verlaagd is van bijkans $4 miljard naar $ 3.1 miljard.

In zijn vierde jaarrede gaf het staatshoofd aan dat de herschikking van de nationale- en internationale schuld in 2023 voortgezet is. Dit heeft geresulteerd in een in-principe overeenkomst, met de commerciële crediteuren alsook het herstructureren van de schuld met India. De schuld onderhandelingen met China zijn thans in een vergevorderd stadium.

Deze week is een delegatie van de Volksrepubliek China in Suriname om de onderhandelingen voort te zetten. De schuldherschikkingsovereenkomsten geven

volgens de president in de eerste plaats vertrouwen in de financiële wereld en bij de internationale financiële instellingen. Ten tweede, betekent een succesvolle herschikking van de schulden ook dat de druk op de nationale begroting minder wordt.

Hierdoor ontstaat er fiscale ruimte om andere aspecten van het economisch hervormingsprogramma te realiseren. Daarnaast heeft een succesvolle herschikking ook positieve effecten op de monetaire parameters, waaronder de druk op onze monetaire reserve en daarmee ook verband houdend de wisselkoers.

Santokhi geeft verder aan dat onze kredietwaardigheid verbetert en rentepercentages voor leningen lager worden. Hij heeft aangegeven dat de geboekte macro-economisch stabiliteit in Suriname een belangrijke voorwaarde isvoor het volledige herstel van de onevenwichtige economie. Om het begrotingstekort in te dammen en een reële economie te realiseren, is de regering begonnen met de geleidelijke afbouw van subsidies op een aantal goederen.

Macro-economisch is dit een belangrijke voorwaarde om de onevenwichtigheden in onze economie weg te nemen en een productiesysteem te realiseren met de juiste prijsstelling. Het beleid van de regering biedt door middel van financiële voorzieningen aan kwetsbare groepen, tegelijkertijd ook ondersteuning aan de samenleving.

| ABCSuriname | Door: Redactie