• donderdag 25 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President spreekt nieuwe predikanten Sanathan Dharm toe

| starnieuws | Door: Redactie

President Chan Santokhi was in Nickerie aanwezig bij de uitreiking van diploma's aan negen nieuwe predikanten. Ze zijn in het district opgeleid.

President Chan Santokhi is tijdens zijn werkbezoek aan het district Nickerie op uitnodiging van voorzitter Nitin Jagbandhan van het hoofdbestuur van de Sanatan Dharm Maha Sabha, aanwezig geweest bij de diploma-uitreiking van negen nieuwe predikanten. Deze predikanten, zowel
dames als heren, ook bekend als pracáraks en pracárika's, zijn in  Nickerie opgeleid om het sociale en religieuze werk van de organisatie te bevorderen. 

Santokhi merkte op dat de Sanatan Dharm over het hele land bijzonder werk doet en in diverse opzichten een belangrijke rol vervult in de verzorging van burgers op cruciale momenten in het leven. Hij gaf aan dat de regering een goede en vruchtbare samenwerking met de Sanatan Dharm Maha Sabha onderhoudt. Hij complimenteerde de deelnemers van de predikantenopleiding en sprak hen moed in om het werk met voortvarendheid uit te voeren, meldt de Communicatiedienst Suriname. 

De drie

best geslaagden mochten hun diploma uit de handen van president Santokhi in ontvangst nemen. Voorzitter Jagbandhan dankte het staatshoofd voor zijn aanwezigheid bij de ceremonie en gaf aan dat binnen de organisatie er bijzondere aandacht is voor gendergelijkheid. In heel wat raden zijn vrouwen opgenomen, die bijzonder werk verrichten. Hij merkte op dat de organisatie de grootste hindoe religieuze organisatie is in Suriname. Daarmee draagt zij veel verantwoordelijkheden, op zowel cultureel, sociaal als maatschappelijk gebied.

De president merkte op dat de Sanatan Dharm Maha Sabha zich toelegt op de opvoeding van kinderen en de hele maatschappij. Zij beschikt over scholen en internaten alsook mandirs waar mensen kennis opdoen, hoop zoeken en verbinding maken met de schepper. Santokhi waardeerde het goede werk van de pandits en predikanten van de organisatie die zich beschikbaar stellen op zowel momenten van pijn en leed, als momenten van vreugde en blijdschap.

| starnieuws | Door: Redactie