• woensdag 05 October 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President Santokhi: “OAS moet als kenniscentrum functioneren om grote vraagstukken aan te pakken”

| suriname herald | Door: Redactie

President Chan Santokhi heeft een bezoek gebracht aan de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in Washington DC waar hij vandaag de aanwezigen heeft toegesproken. In zijn toespraak benadrukte Santokhi dat de verscheidenheid aan entiteiten en projecten duidelijk aantonen dat de OAS op veel gebieden substantieel werk verricht en het niet alleen een politiek orgaan is dat lange vergaderingen houdt en resoluties aanneemt over conflictgebieden.

“Ik wil dit rijke perspectief van de OAS, presenteren als een multilaterale organisatie die expertise heeft op verschillende gebieden, omdat ik weet dat haar werk niet altijd genoeg gewaardeerd wordt.” Hij heeft de organisatie aangemoedigd om het

goede werk voort te zetten.

“Ik wil jullie allemaal aanmoedigen, inclusief het secretariaat, en alle entiteiten om dit goede werk voort te zetten. Ik weet dat de organisatie een beetje worstelt met haar budget, maar laat dat je niet ontmoedigen,” zei president Santokhi. Verder gaf het staatshoofd aan dat de OAS ook als kenniscentrum moet kunnen functioneren, omdat zij voldoende expertise uit haar lidstaten en haar directe omgeving moet kunnen verzamelen om alle grote vraagstukken aan te pakken.

President Santokhi heeft importante vraagstukken, waarmee de Caribische regio te maken heeft meegedeeld aan de OAS. “Gisteren was ik aanwezig bij een vergadering van enkele Caricom-leiders met vicepresident Kamala Harris van de VS en president Abinader van de Dominicaanse Republiek. Die ontmoeting was het concrete resultaat van de overeenkomst die werd gesloten tussen de Verenigde Staten en de Caribische landen die aanwezig waren op de Summit of the Americas in juni van dit jaar”, aldus het staatshoofd.

Kort na de top werden drie gemengde comités op hoog niveau gevormd. Gisteren zijn de drie rapporten over voedselzekerheid, energiezekerheid en financiering gepresenteerd en besproken. De thema’s van de comités weerspiegelen enkele van de belangrijkste problemen waarmee we worden geconfronteerd in het Caribisch gebied.

President Santokhi heeft ook gesproken over de algehele dreiging van klimaatverandering die vooral bedreigend is voor kleine samenlevingen. “Samenlevingen met kleine economieën die niet over de enorme reserves beschikken die grote landen wel hebben.”


Abonneer op ons youtube kanaal.
Bedankt voor het kijken en abonneren.
'Suriname Nieuws Centrale'


| suriname herald | Door: Redactie