• donderdag 25 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President Santokhi gaat in uiterste geval voor politieke oplossing in kwestie Stalweide

| dagblad suriname | Door: Redactie

“Als er koppen moeten vallen, dan zullen die vallen!”

Indien de juridische stappen die het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zal ondernemen niet tot de gewenste oplossing leiden in de kwestie Stalweide, dan zal president Chan Santokhi de weg van politieke oplossing kiezen. “Als er dan koppen moeten vallen, dan zullen die vallen”, zo zei de president maandag in Nickerie tijdens een ontmoeting met gedupeerde Nickeriaanse veeboeren.

De veeboeren wilden van de president vernemen wat de regering gaat doen om het stuk perceel land van ongeveer 200 hectare van Stalweide Blok 3 terug in de boezem van de staat

terug te krijgen. Zij gingen afgelopen maandag naar het gebouw van het districtscommissariaat van Nickerie, waar de president op dat moment een onderhoud had met districtscommissaris  Senrita Gobardhan.

Ondertussen is gebleken dat de periode van 30 dagen waarbinnen de Staat hoger beroep kon aantekenen tegen het besluit van de Kort Gedingrechter is verstreken. De rechter had in een Kort Geding tegen de Staat c.q het ministerie van GBB (Grondbeleid en Bosbeheer) in het voordeel beslist van Stichting Radjie Rice Industries van ondernemer Lekhram Radjie. De ondernemer was het niet eens met het besluit van GBB om de uitgifte van het perceel

land in te trekken. Hij heeft ondertussen zijn beheersdaden op het stuk land hervat, tot grote woede van Nickeriaanse veeboeren.

Volgens de president is een team van juristen nu bezig en zal het ministerie van LVV een rechtszaak aanspannen om gedaan te krijgen dat het uitgegeven perceel land van de Stalweide terug in de boezem van Staat terug te krijgen. De Stalweide staat onder beheer van het LVV. Het was indertijd per beschikking ter beschikking van LVV gesteld. 

Politieke oplossing

President Santokhi zegt, dat indien juridische stappen niet tot de gewenste oplossing leiden, hij dan met een politieke oplossing zal komen. De vier Assembleeleden van de VHP in Nickerie zullen volgens hem met een motie in het parlement komen. Hij zei niet tegen wie de motie in het parlement gericht zal zijn, maar men kan wel raden dat de pijlen gericht zullen zijn op GBB-minister Dinotha Vorswijk 

Dit stuk land van de Staweide Blok 3 te Nannipolder in Nickerie werd vorig jaar door GBB-minister Vorswijk “per vergissing” in grondhuur uitgegeven aan Stichting Radjie Riceindustries van ondernemer Lekhram Radjie. De uitgifte van de grondhuurbeschikking is later door GBB ingetrokken, maar de belanghebbende stichting was het niet eens hiermee en spande een Kort Geding aan tegen de Staat. Geëist werd dat GBB de intrekkingsbeschikking van de gronduitgifte intrekt.

De rechter heeft Radjie Riceindustries niet ontvankelijk verklaard in zijn vordering, maar heeft beslist dat de rechtmatigheid van de gronduitgifte in een bodemprocedure moet worden getoetst. In afwachting daarop mag de Staat geen beschikkings- en beheersdaden op het uitgegeven perceel land plegen. 

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie