• zondag 14 April 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

President: Politiek antwoord Stalweide indien nodig

| starnieuws | Door: Redactie

President Chan Santokhi spreekt ontevreden veeboeren toe in Nickerie. Hij heeft aangegeven dat de kwestie van de Stalweide opgelost zal worden. (Beeld: Action Nieuws)

Als er koppen moeten rollen in de kwestie van Stalweide, waarbij het terrein van 200 ha waar koeien grazen is weggegeven aan Radji Rijst Industrie, dan moeten deze rollen. Deze harde taal bezigde president Chan Santokhi afgelopen weekend in Nickerie tijdens een bijeenkomst met de boeren. Als er een politiek antwoord moet worden gegeven, zal dat gebeuren. De president riep de Assembleeleden in Nickerie op om een motie voor te bereiden in de kwestie Stalweide III.

De

veeboeren zijn er gebelgd over dat het terrein dat toebehoort aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) aan de ondernemer is verstrekt door minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer. De Staat heeft een kort geding over intrekking van het terrein, verloren. Deze kwestie is verwezen naar de civiele rechter. Er is hoger beroep aangetekend.

Rijst Industrie is bezig beheersdaden te verrichten op het terrein. De veeboeren hebben de president gevraagd om de beheersdaden onmiddellijk stop te zetten. De boeren vragen zich af wie hun schade zal vergoeden nu hun koeien niet meer kunnen grazen in de Stalweide. Zij

willen dat hun koeien met rust gelaten worden. De boeren hebben aangevoerd dat ze het wettig gezag respecteren, anders was de situatie al uit de hand gelopen. 

De president legde uit dat een juridisch traject wordt gevolgd. Daarnaast merkte hij op dat het districtscommissariaat, de boerenvereniging en het ministerie van LVV aangifte kunnen doen over strafbare feiten die worden gepleegd. Als al deze zaken niet helpen dan moeten Assembleeleden in het geweer komen door een motie in te dienen in De Nationale Assemblee. De boeren hebben de president voorgehouden dat ze op hem rekenen. Hij is de laatste strohalm voor de mensen die hun vertrouwen beginnen te verliezen.

| starnieuws | Door: Redactie