• zondag 03 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Peneux over minister Ori: “Arrogantie! Arrogantie maakt hem dood”

| waterkant | Door: Redactie

Oud-minister Robert Peneux is na een evaluatie tot de conclusie gekomen dat arrogantie een groot probleem is bij MINOWC-minister Henry Ori. Hij stoort zich vooral eraan dat Ori recent aan protesterende leerkrachten heeft aangegeven dat zij hun bestedingspatroon moeten gaan veranderen.

“Arrogantie! Arrogantie maakt hem dood. Want je moet kunnen inleven in het niveau van de leerkracht. We weten dat het leven duur is, maar hoe ga je dat aan een leraar komen zeggen”, zei Peneux in het programma Interactief op D-TV.

Peneux, die zelf ook onderwijsdirecteur en minister was in de NDP-regeerperioden, kan zich niet voorstellen dat Ori de ‘mislukte’

onderwijsvernieuwingen uit de periode van Marie Levens (NPS) normaal heeft voortgezet, terwijl die zelf ook van buiten hoort wat de problemen zijn. Hij vraagt zich af wat de bewindsman precies van plan is. “Wilt u generaties vernietigen? Of bent u daar als kwaliteitsbewaker?”, aldus Peneux.

Het slecht beleid welke Levens en Ori op het MINOWC hebben gevoerd, is volgens Peneux het bewijs dat “leri ne puru dong”. Deze personen hebben volgens hem jaren op universiteiten gedoceerd, waardoor zij niets weten over het basisonderwijs (glo, voj en vos) in Suriname. “Je gaat dan praten, die woorden gaan boven de mensen zweven en ze gaan je niet snappen. Ook al ben je professor of hoogleraar. Dan ben je misschien gespecialiseerd op een bepaald vakgebied. Maar het Onderwijs managen is een andere chapiter. Wanneer we minister zijn, dan denken we dat we alles weten. De kunst van leiderschap binnen het Onderwijs is kader betrekken, ideeën aanhoren, consolideren en kunnen uitvoeren. Je moet het basisonderwijs in facetten kennen om als leider te kunnen sturen”, stelt hij.

De gewezen onderwijsminister vindt nog steeds dat er een diepgaand onderzoek bij het MINOWC moet komen over de besteding van de 100 miljoen Amerikaanse dollars voor de onderwijsvernieuwingen. Want terwijl er zoveel geld gestopt is in de onderwijsvernieuwingen, merkt hij dat het onderwijssysteem in Suriname letterlijk is ingestort.

“We hebben drie generaties aan kinderen die niet kunnen lezen en schrijven. We hebben praktijklokalen die niet zijn gebouwd. Maar er wordt elke keer gezegd en doorgedrukt dat het ze 100 miljoen US dollars heeft gekost, dus ze kunnen niet terug”, aldus Peneux. Hij voegt eraan toe helemaal niet tegen vernieuwingen te zijn, maar dat deze doordacht en gefaseerd moeten gebeuren.

| waterkant | Door: Redactie