• woensdag 19 June 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

PURP KAN MET MILJOENEN USD RESTAURATIEPROJECTEN VOLTOOIEN

| dagblad de west | Door: Redactie

De UNESCO/ICOMOS  heeft onlangs een rapport van de gezamenlijke adviesmissie uitgebracht na het bezoek aan de historische binnenstad van Paramaribo (Suriname) om de ligging en het ontwerp van de voorgestelde nieuwe vergaderzaal (assembleehall) van De Nationale Assemblee te beoordelen. Tijdens deze missie is er een 118 pagina’s tellend rapport uitgebracht met analyses en fotomateriaal, niet alleen van de assembleehall, maar ook van andere bestaande monumentale panden.

De missie haalde aan, dat met leningen geregeld via het ministerie van Financiën en de uitvoering via het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP) I van start is gegaan.

Tot 2025 heeft PURP I, USD 20 miljoen beschikbaar voor restauratieprojecten voor historische gebouwen, openbare ruimtes, de Palmentuin en de Waterkant.

Er wordt ook een Levensonderhoudherstelplan ontwikkeld in samenwerking met het Waterkantproject. Het implementatieteam van PURP was betrokken bij het opstellen van het Beheersplan 2020-2024, samen met de site manager en andere experts.

PURP voorziet niet in financiering voor de nieuwe assembleehall. Evenwel heeft het PURP-team zijn afkeuring uitgesproken over het voorgestelde ontwerp en heeft brieven gestuurd naar het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en het ministerie van Financiën om bezwaar te maken.

Het implementatieteam maakt zich zorgen dat als het WH-eigendom

op de Lijst van Bedreigd Werelderfgoed wordt ingeschreven, dit van invloed zal zijn op hun beslissingen voor toekomstig projectwerk en dat het mogelijk middelen moet heralloceren om Paramaribo van de Lijst van Bedreigd Werelderfgoed af te halen. Als het WH-eigendom ooit van de lijst zou worden geschrapt, zou PURP zich uit Suriname terugtrekken.

Tijdens de missie uitten vertegenwoordigers van de verschillende ministeries en de site manager hun grote bezorgdheid over de aard van de historische binnenstad: mensen werken daar en vertrekken dan om 16.00 uur. Omdat het in het gebied ontbreekt aan bewoners, scholen, winkels, bedrijven, toerisme en investeringen, raakt het verder in verval.

PURP II

Na het succes van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP), heeft de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) een lening van USD 30 miljoen goedgekeurd om Suriname te ondersteunen bij het voortzetten van zijn inspanningen op het gebied van stedelijke erfgoedrevitalisatie. PURP II is ontworpen om nieuw leven te blazen in het cultureel erfgoed van de hoofdstad van Suriname, Paramaribo, een stad rijk aan geschiedenis en de thuisbasis van 44 procent van de bevolking van het land.

Deze lening, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de IDB, zal blijven bijdragen aan het tegengaan van het verval van het stedelijk cultureel erfgoed en het verhogen van hun waarde door het fysiek restaureren van historische gebouwen, het verbeteren van de openbare ruimtes eromheen, het benadrukken van hun culturele betekenis, en het waarborgen van de werelderfgoedstatus van UNESCO.

Het programma omvat ook plannen voor het creëren van een nationaal museum. Daarnaast zal deze financiering mogelijkheden scheppen voor stedelijke planning en gecoördineerd beheer van de werelderfgoedlocatie, wat bijdraagt aan een coherente institutionele structuur voor een veerkrachtige en duurzame financiële beheersing van de site op lange termijn. Tevens zal het programma de oprichting van een overheidsinstantie ondersteunen die verantwoordelijk zal zijn voor het beheer van het erfgoed van Paramaribo.

PURP II zou samenwerken met de overheid en de particuliere sector aan een Plan voor Heropleving van de Binnenstad en gemengd gebruik (woon- en commerciële) gebouwen ontwikkelen om mensen en bedrijven terug te brengen naar de binnenstad, terwijl de OUV van het WH-eigendom wordt beschermd.

Het PURP-team gaf ook aan dat er een belangrijke kans ligt voor duurzaam toerisme in het WH-eigendom die momenteel niet wordt benut. Bezoekers moeten accommodaties, eetgelegenheden en winkels hebben binnen de historische binnenstad en kunnen vervolgens doorgaan met een bezoek aan de andere twee WH-sites van Suriname.

Net als bij het huidige Beheersplan voor de Historische Binnenstad van Paramaribo (2020-2024), zal PURP II helpen bij het ontwikkelen van het volgende Beheersplan. Om het beheer van het eigendom te verbeteren en het vertrouwen, de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de particuliere sector en de overheid te versterken, zal een ‘stedelijk beheersorgaan’ worden voorgesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van alle ministeries en de particuliere sector.

Ondanks de genoemde zorgen, lijkt het WH-eigendom nog steeds zijn algehele integriteit en authenticiteit te behouden. De attributen die de waarden van de site ondersteunen, worden nog steeds bewaard, aangezien de binnenstad nog steeds samenhang vertoont in zijn stedelijke structuur. Er wordt echter een hoge waakzaamheid aanbevolen om de OUV, integriteit en authenticiteit te handhaven, gezien de hierboven genoemde elementen.

| dagblad de west | Door: Redactie