• dinsdag 28 May 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Nog heel veel kritiek op het doorstroombeleid onderwijs Suriname 

| dagblad suriname | Door: Redactie

Over enkele weken zullen leerlingen weer doorstromen naar de volgende klas met een voortgangsrapport. De leerlingen worden niet meer in cijfers beoordeeld, maar in letters. Heeft een leerling een A op het rapport staan, dan wil het zeggen, dat hij/zij de opdrachten goed en zelfstandig kan uitvoeren, ook als het moeilijkere opdrachten betreft. Letter B geeft aan, dat de leerling de opdrachten goed zelfstandig kan uitvoeren, maar vaak begeleiding nodig heeft bij moeilijkere opdrachten. 

Bij letter C kan de leerling de basisopdrachten met begeleiding uitvoeren, maar aan moeilijkere opdrachten komt hij/zij (meestal) niet toe. Wordt een leerling beoordeeld met letter D,

dan vindt zo’n leerling zelfs de basisopdrachten moeilijk, dat hij/zij die alleen met hulp kan uitvoeren. Letter E geeft aan, dat een leerling nog niet beoordeeld kan worden op een bepaald onderdeel, doordat dit niet voldoende aan de orde is geweest. 

Zorgen over achterstand

In de samenleving is er nog steeds heel veel kritiek op het doorstroombeleid in het Surinaams onderwijs. Men maakt zich veelal zorgen over de achterstand die kinderen oplopen wanneer zij onvoldoende presteren. Zo is gebleken, dat veel kinderen in leerjaar 5 en 6 nog niet kunnen schrijven en lezen. Maar. ook rekenen schijnt een groot probleem te zijn.

Leerlingen zouden zelfs nog niet in staat zijn om eenvoudige sommen te maken. Wanneer leerlingen een achterstand hebben kan dit ervoor zorgen dat ze moeite hebben om de leerstof bij te houden en dit zou hun leerervaring kunnen belemmeren.

Men maakt zich ook veelal zorgen over de lagere motivatie bij leerlingen. Zo is gebleken, dat leerlingen minder gemotiveerd zijn om hun best te doen, omdat zij toch wel zullen doorstromen. Als kinderen weten dat ze automatisch overgaan naar het volgende schooljaar, ongeacht hun prestaties, kan dit hun motivatie om te leren verminderen. Ze kunnen het gevoel hebben, dat ze geen inspanning hoeven te leveren, omdat het resultaat toch hetzelfde zal zijn. 

Het doorstromen naar een volgend schooljaar zonder de benodigde basisvaardigheden kan ook een negatieve invloed hebben op de latere jaren van het onderwijs. Kinderen kunnen moeite hebben om de gemiste kennis in te halen en kunnen hierdoor blijvende problemen ervaren. Sommigen in de samenleving suggereren dat het onderwijs hiermee kapot wordt gemaakt en dat men bezig is generaties van domme Surinamers te creëren. Ook zijn sommigen bang dat dit systeem tot veel meer dropouts zal leiden.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vindt het daarentegen belangrijk om af te stappen van de blauwe en rode cijfers in het rapport. Zij wil de focus meer gaan leggen op de talenten van leerlingen. Kinderen mogen niet meer blijven zitten. Echter is het de vraag welke maatregelen genomen zullen worden om ervoor te zorgen, dat leerlingen met een slechte prestatie toch de nodige vaardigheden en kennis ontwikkelen, zodat zij niet achterblijven op hun leeftijdsgenoten. 

Tal van vragen over dit onderwerp zijn gericht aan de Onderwijs-minister, Henry Ori. Vooralsnog heeft de redactie van Dagblad Suriname geen reactie ontvangen. 

SK

| dagblad suriname | Door: Redactie